Landsbygdsnätverket

Välkommen till våra seminarier och vår monter på Landsbygdsriksdagen

På Landsbygdsriksdagen, den 20-22 maj i Jönköping, bjuder Landsbygdsnätverket tillsammans med Tillväxtverket och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, in till en gemensam monter. Vi erbjuder också flera seminarier.

I montern finns möjligheter till att mingla, diskutera seminarierna och få veta mer om olika verktyg för landsbygdsutveckling. Deltagarna kan ta del av ett spännande samtal om framtidens landsbygder mellan Sveriges landsbygdsminister och unga landsbygdsbor, samt en frågestund med generaldirektörerna för Jordbruksverket och Tillväxtverket.

Här kan du läsa mer om det gemensamma monterprogrammet och om våra seminarier:
>> www.landsbygdsnatverket.se/landsbygdsriksdagen

Publicerades