Landsbygdsnätverket

Montaget är gjort av bilder från Pixabay.

Värdet av nationell livsmedelsstatistik, offentlig sektor

Hur är det egentligen med den svenska maten i de offentligt finansierade köken? Andelen svenskt, men även många andra uppgifter kring livsmedelsinköpen är det många aktörer i livsmedelskedjan som är intresserade av. Allt från den enskilde producenten och ända fram till konsumenten.

– Men vi behöver fakta att utgå från när vi diskuterar och sätter mål kring inköpen på lokal, regional och nationell nivå, skriver Landsbygdsnätverkets Eva Sundberg i ett inlägg på bloggen Den svenska maten.

– I dagsläget finns ingen sammanställd statistik som är tillgänglig för alla där man kan hitta uppgiften. De offentliga inköpen omnämns i många sammanhang som ett verktyg för hållbar utveckling. Jag hoppas därför att vi inom en snar framtid inte behöver gissa och spekulera utan att vi har fakta att utgå från när vi i olika sammanhang diskuterar offentliga livsmedelsinköp, fortsätter hon.

I inlägget berättar hon sedan om det pågående pilotprojekt på Jordbruksverket som kallas Silo, som testar insamling och publicering av livsmedelsstatistik för offentlig sektor. Pilotprojektet är ett samarbete mellan statistikenheten vid Jordbruksverket och MATtanken vid Landsbygdsnätverket.

Här kan du läsa hela Evas blogginlägg på Den svenska maten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eva Sundberg

Eva Sundberg skriver om livsmedelsstatistik i sitt blogginlägg.

Publicerades