Landsbygdsnätverket
Kvinna vid lappländska Adolfström.

Kvinna vid lappländska Adolfström. Foto: Agnieszka Boeske/Unsplash

Vi håller ihop Landsbygdskommunikatörerna

I våras drog Landsbygdsnätverket igång nätverket Landsbygdskommunikatörerna. Dit är alla välkomna som arbetar med kommunikationsfrågor hos någon av medlemsorganisationerna. Nu har nätverket även en samordnande grupp.

Syftet med Landsbygdskommunikatörerna är att vi tillsammans ska stärka varandras arbeten kring landsbygdsfrågor. Genom träffar och workshops får vi alla del av inspirerande föreläsningar och får möjlighet att dela erfarenheter med varandra inom kommunikationsområdet. Nästa träff kommer att genomföras digitalt i samband med Landsbygdsnätverkets medlemsträff den 25 november.

Läs mer och anmäl er till den träffen på vår sida Landsbygdskommunikatörerna.

För att hålla samman nätverket och hjälpas åt att skapa intressanta aktiviteter har en samordningsgrupp bildats. Där finns dessa kommunikativa människor med och några skickar även med lite tankar om varför nätverket behövs.

Cecilia Bertilsson

Cecilia Bertilsson, Tillväxtverket

Vi behöver jobba smart för livskraftiga landsbygder. I nätverket finns mycket kunskap och använder vi den på bred front blir hela Sverige bättre.

Hanna Johansson

Hanna Johansson, Naturbruksskolornas förening

Ett nätverk som samlar alla landsbygdskommunikatörer behövs, eftersom vi är förenade i vissa utmaningar och kan hjälpas åt och inspireras av varandra i att hitta lösningar.

Kristina Larsson

Kristina Larsson, Länsstyrelsen Skåne

Ett på tiden-nätverk där vi på ett kul sätt kan dra nytta av varandras finurliga sätt att kommunicera ut landsbygdsfrågor. Vi har så mycket gemensamt – inte minst vår målgrupp.

Magnus Eriksson

Magnus Eriksson, Hushållningssällskapet

Detta är ett bra forum för oss alla som arbetar inom gröna näringar och landsbygdsutveckling. Att kunna byta erfarenheter och ge varandra råd och tips. Men minst lika viktigt tycker jag det är att visa allmänheten vilken styrka vi blir tillsammans, därför ser jag gärna en gemensam marknadsföring på sikt med allas starka varumärken samlade kring ett budskap.

Maria E Lundgren

Maria E. Lundgren, LUS, Lokal Utveckling Sverige

Att prata om värdet av våra landsbygder är idag viktigare än någonsin. Vi står inför en omställning där landsbygdsfrågor och landsbygdernas värden behöver nå ut till alla – oavsett var man bor och verkar. Samtidigt så är detta något som väcker mycket känslor hos människor. Att då brett samla kompetens kring hur vi kan prata om våra gröna näringar och ett hållbart Sverige, skapar en fullkomligt fantastisk möjlighet till kunskapsutbyte!

Marie Nolin

Marie Nolin, Luleå tekniska universitet

Det känns roligt att få vara en del av ett nätverk som lär av varandra och sprider goda exempel. Jag tror verkligen vi har mycket att lära av varandra.

Paulina Troillet

Paulina Troillet, Studieförbundet vuxenskolan

Publicerades