Landsbygdsnätverket
Kollage med tre bilder. Från vänster: Närbild på en man som kör traktor, en flicka med ett karaff med mjölk och en kvinna framför en båt som bär en korg med humrar.

Foto: Lisa Öberg/Scandinav, Emma Bourne/Scandinav, Stefan Isaksson/Scandinav.

Vill du förändra bilden av EU-stöden? Var med i vår kampanj!

Att EU-pengarna gör nytta på riktigt är vi många som vet. Samtidigt finns en uppfattning hos delar av allmänheten att pengarna bara ger klirr i kassan hos företagen och att nyttan stannar där. Den bilden vill Landsbygdskommunikatörerna förändra. Därför bjuder vi in alla medlemmar till en kampanj för att visa hur pengarna gör hela samhället bättre - i städer såväl som i landsbygder.

I nätverket Landsbygdskommunikatörerna pågår just nu arbetet med en kampanj som ska försöka förändra bilden av EU-stöden. Kampanjen lanseras våren 2023 och just nu jobbar en arbetsgrupp med att ta fram en animerad film om konkreta nyttor med stöden.

Sofia Lindblad, chef projekt och kampanj på LRF och sitter med i arbetsgruppen, tror att många tänker att EU ligger långt ifrån dem själva och att det därför är svårt att ta till sig allt bra som görs.

– Det är komplexa frågor som ligger långt från många människors vardag. Många tänker säkert ”detta berör inte mig”. Men det är just det vi vill visa, att vi alla berörs av dessa frågor. I kampanjen vill vi lyfta allt bra EU-pengarna bidrar med, och det skulle inte bli någon verkstad utan människorna som omsätter pengarna till verklig nyttar för oss alla i hela samhället, säger hon.

"Vill visa på en kollektiv nytta"

Även Ingela Grahn, kommunikatör på Jordbruksverket, sitter med i arbetsgruppen. Hon menar att många har en snäv bild av vad stöden bidrar med.

– Jag har upplevt att stöden ifrågasätts av samhällsdebattörer, medier och näringsliv. Man uppfattar det som att olönsamma företag inte ska få konstgjord andning, att stöden sätter marknadens drivkrafter ur spel och att skattebetalarnas pengar kan användas för bättre ändamål. Kampanjen kan förhoppningsvis visa att EU-stöden investerar i kollektiv nytta, som en hållbar livsmedelsproduktion, livskvalitet, service och infrastruktur till nytta för många, säger hon.

Animerad film som liknar mobilspel

I arbetsgruppen arbetar man nu tillsammans med ett filmbolag som ska göra en animerad film om olika initiativ som har finansierats av EU-stöden. Landsbygdsnätverkets medlemmar kan sedan sprida vidare i sina kanaler.

– Tanken är att filmen ska likna ett tv- eller mobilspel där olika satsningar "ploppar upp" ur marken tillsammans med en skylt med kortfattad information. Sedan ska tittaren kunna klicka sig vidare och läsa om satsningarna som visas i filmen, säger Ingrid Whitelock, kommunikationssamordnare på Landsbygdsnätverkets kansli.

Mer information

Landsbygdskommunikatörerna är ett nätverk med personer som jobbar med kommunikation hos någon av Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer. Här genomförs träffar med inspirerande föreläsningar och gruppdiskussioner.

Totalt är över 250 personer med i kommunikatörsnätverket.

Kampanjen handlar om att vi gemensamt går ut med ett budskap, utifrån varje organisations förutsättningar. Arbetsgruppen kommer att ta fram en slogan, en hashtag och en film som är anpassad efter sociala medier. Kampanjen är planerad till april 2023.

Läs mer på sidan nedan:

Landsbygdskommunikatörerna

Publicerades