Landsbygdsnätverket
FAQ

FAQ: Vanliga frågor

Lisa Germundsson ingår i Landsbygdsnätverkets innovationssupport.

Lisa Germundsson

Lisa Germunsson

 Vilka är de vanligaste frågorna som du som innovationssupport brukar få?

- Första frågan gäller nästa alltid om deras idé passar för ett innovationsprojekt. Då brukar jag gå igenom de viktigaste urvalskriterierna, att det är rätt ämne, att konkurrenskraften ska stärkas på ett hållbart sätt och att det verkligen är något nytt som många kan ha nytta av.

- Sedan frågar man hur man söker och då hänvisar jag till Jordbruksverkets webbsida eller Landsbygdsnätverkets, landsbygdsnatverket.se/EIP Länk till annan webbplats. . Man vill också ha reda på när kommande beslutsmöten är, vilket står på Jordbruksverkets webbsida.

Hon menar att det också är vanligt med ekonomiska frågor.

- Det är exempelvis frågor om hur mycket man kan få i timmen när man jobbar i projekten. Är man enskild företagare är det ett schablonbelopp på 220 kr/tim, annars får man samma timlön som man har som anställd.

Många vill också ha synpunkter på själva ansökan, när man har kommit så långt.

- Här hänvisar jag till vår exempelansökan, Skräppdödaren, som man bör gå igenom ordentligt och ta hjälp av för att slippa kompletteringar och möjliggöra en bättre bedömning.

Publicerades