Landsbygdsnätverket
Foto: Karin Jonsson

Foto: Karin Jonsson

Goda exempel: Nya produkter ska utveckla rennäringen

Att ta fram nya produkter, förändra affärsmodellen och höja intresset för renkött. Det är några av målen med innovationsprojektet Lönsam renskötsel – utveckling av premiumprodukter. Till sin hjälp har projektet stjärnkocken Mathias Dahlgren.

Lönsam renskötsel – utveckling av premiumprodukter

Projektmål: Att ta fram premiumprodukter med renkött och öka förädlingsvärdet
Beviljat stöd: 3,8 miljoner
Projektslut: 2019-12-31
Kontaktperson: Helena Zimmer, projektledare, helena.zimmer@hushallningssallskapet.se, 070-277 85 53

Initiativet till projektet kommer från renägare och renskötare som sett det som nödvändigt att utveckla sin näring.

– I grunden tror jag inte att rennäringens problematik skiljer sig nämnvärt från annan svensk primärproduktion. Förutsättningarna och kostnadsbilden förändras samtidigt som man använder en affärsmodell som är ganska föråldrad och utgår från att man själv inte kan påverka priset för sin vara, säger projektledaren Helena Zimmer som är anställd på Hushållningssällskapet.

Hon driver innovationsprojektet tillsammans med Susanne Johnsson som är verksam inom samenäringen, och ett brett partnerskap med renskötare, slakteri och restaurangnäring.

En av grundförutsättningarna för projektet är att det knappast är möjligt att öka lönsamheten genom ökad volym eller höjt pris på råvaran. Istället tar man fasta på innovation med syfte att öka intäkterna för primärproducenten, det vill säga renägaren eller renskötaren.

Fem nya produkter

– Målsättningen är att hitta fem premiumprodukter, men vi måste också utveckla sättet som man gör affärer på. Affärsmodellen för hur man säljer renkött behöver uppdateras. Renskötseln är organiserad i samebyar. Byn levererar råvaran till slakterier och grossister, som till största del varit de som satt priset. Här vill vi hitta en modell där renägaren själv kan agera och ser sig som företagare och inte bara skötare av renarna, säger Helena Zimmer.

Förhoppningen är att arbetet ska bidra till en ökad tillgänglighet på marknaden, i första hand i Sverige, men även på exportmarknader.

Hittills har två olika premiumprodukter utvecklats, men vilka de är vill Helena Zimmer ännu inte avslöja. Samtidigt har partnerskap bildats mellan de olika aktörerna i värdekedjan, från renskötare via samebyar och slakterier till den välkända kocken Mathias Dahlgren och hans restaurang längst ut i kedjan.

Viktigt kocksamarbete

– Samarbetet med Mattias Dahlgrens restaurang är väldigt värdefullt för oss. De har kunskap om marknaden och vilken typ av kvalitet som efterfrågas. Tanken och förhoppningen är att vi kan ta fram premiumprodukter som blir ett skyltfönster, lite som haute couture fungerar för konfektionsindustrin.

Hållbarhetsaspekten är också en viktig del av projektet, menar Helena Zimmer. Inte minst handlar det om att kommunicera ut renköttets fördelar till konsumenterna. Det handlar om allt från fjällvärldens och skogens bevarande till att värna om samerna rättigheter som minoritet.

– Vi ser också att intresset från konsumenterna för hållbarhetsfrågorna ökar och renkött är ett mycket hållbart kött. Djuren är fribetande och kräver minimalt med utfodring, det är ett kött för framtiden.

Text: Jakob Hydén

Publicerades