Landsbygdsnätverket
Professor Gunter Pauli talade till nätverksträffens deltagare live från Argentina.

Professor Gunter Pauli talade till nätverksträffens deltagare live från Argentina.

Nationella nätverksträffen 2017

Landsbygdsnätverkets nationella nätverksträff 2017 arrangerades utanför Leksand i vackra Tällberg den 8-9 november.
– Tillsammans har vi alla en viktig roll att spela för att landsbygderna både ska kunna bidra till och dra nytta av en cirkulär och biobaserad ekonomi, sa verksamhetsledare Maria Gustafsson med anledning av nätverksträffens tema.

Gunter Pauli är grundare av stiftelsen Zero Emissions Research & Initiatives (ZERI) och initiativet Blue Economy. Han var inbjuden att vara huvudtalare och den delen av nätverksträffen uppskattades av många.

– Gunter Paulis pass var otroligt inspirerande, säger Kerstin Granath, Länsstyrelsen Dalarna. För honom var det här med cirkulär ekonomi och bioekonomi en självklarhet, men så upplever jag inte att det är i Sverige.

Se Gunter Paulis presentation

Valbara fördjupningsspår

Samtliga deltagare fick möjligheten att välja två av tre fördjupningsspår.

  • EU-programmen

Hur använder vi nuvarande och framtida EU-program mer ändamålsenligt? Vad är din erfarenhet och vad anser du behöver göras?

  • Kunskap och innovation

Hur kan vi vässa rådgivningen så att den bättre svarar mot behoven? Har vi de verktyg som behövs för att stimulera innovationer?

  • Lokal utveckling

Hur kan vi kan vi underlätta för och främja lokalt föreningsliv, individer, näringsliv, kommunal och regional förvaltning som samarbetar för att öka omställningstakten? Vad kan kommuner, regioner och Leader göra?

Vad tog deltagarna med sig till sina organisationer efter de två dagarna?

Längst ner på sidan under Mer information hittar du presentationer från nätverksträffen. Den sidan kommer att uppdateras med fler presentationer inom kort.

Blandade bilder från nätverksträffen