Landsbygdsnätverket

Jordbruks- och landsbygdspolitik

Här samlar vi information om vad som är på gång inom området jordbruks- och landsbygdpolitik inför kommande programperiod 2021-2027.

Vart sjunde år ser EU över den gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitiken tillsammans med medlemsländerna. Arbetet med kommande reform pågår just nu i hela EU.

Varje land ska ta fram en strategisk plan för hur de vill genomföra politiken. Så här presenterar regeringskansliet sin process med att ta fram planen:

Bilden visar Näringsdepartementets tidplan för den strategiska planen. 2018: Remiss av Meddelande om framtida CAP och DS, SWOT-analys och Sakråd. 2019: Sakråd januari om SWOT-analys och sakråd oktober om behov CAP. 2020: Remiss av PM med behovsanalys och sakråd om åtgärder. 2021: Budget och utformning av åtgärder och strategisk plan lämnas till kommissionen december. 2022: Förhandlingar med kommissionen och förberedelser nationellt information. 2023: Strategisk plan träder i kraft i januari.

Regeringen fattade den 16 december 2021 beslut om budget och utformning av den svenska strategiska planen som lämnas till EU-kommissionen. Mer information hittar du på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också hitta information om den strategiska planen på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringskansliet stämmer av processen fortlöpande med olika intressenter genom ett så kallat sakråd. Den 22 januari 2022 bjuder Regeringskansliet in till ett sakråd om den gemensamma jordbrukspolitiken för att informera om åtgärderna och svara på frågor. Berörda organisationer och myndigheter får inbjudan inom kort.

2021-2022

Under 2021-2022 förlängs vissa delar av nuvarande landsbygdsprogram men med finansiering från nästa periods budget och från EUs återhämtningspaket. Mer information om det hittar du på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länken öppnas i nytt fönster).

Förslag på åtgärder i den strategiska planen

Den 17 december 2020 presenterade Andreas Mattisson Jordbruksverkets förslag till åtgärder i den strategiska planen för nästa periods jordbrukspolitik (CAP).

Se inspelningen i klippet nedan.

Hur hänger Farm to fork ihop med CAP?

Den 17 juni 2020 presenterade Carl-Johan Lindén från DG Agri hur EU-kommissionens strategi Farm to fork är kopplad till den gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitiken, CAP.

Se inspelningen i klippet nedan.

Hur går arbetet inför nästa period? Om CAP och havs- och fiskeriprogrammet

Den 18 mars 2020 föreläste Andreas Mattisson från Jordbruksverket om hur myndigheten jobbar med förberedelserna inför nästa programperiod.

Se inspelningen i klippet nedan.