Landsbygdsnätverket

Workshop: Klimat, miljö och omställning i Leader

Hur gör vi skillnad - konkret?

Våren 2021 genomförde Landsbygdsnätverket en workshop med inspiration och samtal om hur skrivargrupper och LAG skulle kunna lyfta miljö, klimat och omställning ännu tydligare i sina leaderstrategier. Då framkom önskemål om fortsatt erfarenhetsutbyte, bland annat om hur villkor och urvalskriterier kan utformas för att stärka miljö- och klimatarbete. Därför välkomnar nu Landsbygdsnätverket dig till en ny workshop, där vi tillsammans ska prata om hur vi kan mobilisera för att få in de ansökningar som LAG önskar. Vi diskuterar även hur villkor och urvalskriterier kan användas för att stärka klimat- miljö- och omställningsperspektivet vid urval av projekt.

När? Torsdagen den 27 januari klockan 9.00-11.50

Var? Digitalt via Zoom.

Anmälan: Till anmälningssidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Program

08.50 Rummet öppnar.

09.00 Inledning. Vilka förväntningar har vi på dagen?
Ulrika Holmgren, Landsbygdsnätverkets kansli.

09.05 Spaning omvärld. Hållbarhetsåret 2022 och exempel från andra branscher. Mattias Goldmann, Goldmann Green

09.30 Spaning lokala initiativ. Exempel på mobilisering och lokala miljö-, klimat och omställningssatsningar. Bam Björling, LAG Södermanland.

09.45 Rundabordssamtal. Hur kan Leader arbeta för att fler projekt bidrar till miljö– och klimatnytta? Samtal med två leaderområden; Leader Sjuhärad och SydostLeader. Bam Björling.

10.10 Paus

10.20 Erfarenhetsutbyte. Bästa tipsen för hur man når relevanta aktörer samt vilka som är våra största utmaningar. Gruppdiskussion.

10.55 Summering av erfarenhetsutbyte.

11.05 Paus.

11.15 Samtal om utmaningar. Mattias Goldmann och Bam Björling.

11.30 Avrundning och avslut

11.35-11.50 Eftersnack