Landsbygdsnätverket
Rune Skogsberg och Lovisa Johansson Hollsten.

Rune Skogsberg, före detta ordförande, och Lovisa Johansson Hollsten, verksamhetsledare, i Leader Nordvästra Skaraborg.

Mer stabil organisation – men svårt att engagera ytterkanterna

Att gå samman från två till ett var inte helt självklart för de två Leaderområdena Västra Skaraborg och Norra Skaraborg. Idag ser man flera fördelar med sammanslagningen, men samtidigt innebär den stora ytan flera utmaningar.

Strategiarbetet var i sin slutfas för båda områdena när Norra Skaraborg valde att kontakta sin granne i väst för att diskutera en sammanslagning. De båda presidierna hade några informella möten och gick till sina respektive kommuner för att förankra planerna. När de fick grönt ljus gick man tillbaka ut i trepartnerskapet, som fick utse personer som skulle leda arbetet med sammanslagningen.

De två strategierna jobbades ihop till en, med syftet att få med det bästa från respektive område. Resultatet blev en bred strategi med tre målområden; besöksnäring, biobaserad ekonomi samt kreativa näringar och entreprenörskap, och totalt hela nio insatsområden.

- Båda områdena tog med sig några av sina hjärtefrågor in i strategin, säger Lovisa Johansson Hollsten, verksamhetsledare för Leader Nordvästra Skaraborg.

Efter förhandlingar, bland annat om var Leaderkontoret skulle ligga, blev det nya området verklighet.

- Var kontoret skulle ligga blev en viktig fråga för oss. Om det skulle vara kvar i Vara skulle det bli som att vi flyttade in till Västra. Nu byggde vi ju ett nytt område, säger Rune Skogsberg, dåvarande ordförande i Norra Skaraborg och före detta ordförande i Nordvästra Skaraborg.

Kontoret ligger idag i Skara.

Det finns inget rättvisetänk kvar, att man ”håller” på sitt gamla område.

Lovisa Johansson Hollsten

Jobbar för hela området

Inför sammansättningen av den nya LAG fanns ett uttalat fokus att ledamöterna skulle jobba för utveckling i hela området. En del var inte nöjda i det nya samarbetet och lämnade sina platser. Idag fungerar gruppen väldigt bra tillsammans, menar Lovisa.

- Det finns inget rättvisetänk kvar, att man ”håller” på sitt gamla område, säger hon.

Hon menar att det än idag är det svårt att engagera vissa delar i områdets utkanter. För att säkerställa att hela området är representerat har LAG 30 ledamöter, med trepartnerrepresentation från var och en av de tio kommunerna. Av dessa är 15 ordinarie ledamöter. Dessa utses genom ett system som går ut på att kommuner som ligger nära varandra paras ihop två och två och tillsammans utser tre ordinarie ledamöter från offentlig, privat och ideell sektor. Därefter utses tre ersättare.

Det stora antalet gör att det blir svårare för respektive ledamot att driva sina frågor. Det blir också svårare att förmedla resultaten av projekten och se till att det fäster hos alla 30 ledamöter.

- Detta är nog smärtgränsen för hur stort LAG man kan rodda. Det är höga kostnader när många ska åka och vi vill ju bjuda dem på något, exempelvis lunch, även om vi egentligen inte har råd. Det blir en tung kostnadspost för oss.

- Min erfarenhet är att det inte heller blir bättre diskussioner eller beslut bara för att man är fler.

Viktigt att behålla det lokala

Det stora antalet kommuner betyder också fler kommunstyrelser och tjänstemän som ska hållas uppdaterade. Och att gå från ett lokalt till ett semiregionalt perspektiv, som det blir i praktiken, är en utmaning, menar Lovisa.

- Det är inte så vi är uppbyggda. Identiteten i Leader bygger på en vi-känsla och det lokala. Därför är det viktigt att behålla kärnan för vad som är lokalt och förmedla det på rätt sätt, säger hon.

Hon ser samtidigt flera fördelar med sammanslagningen. En är att man nu kan ha mer personal. Idag är man tre personer som delar på två heltidstjänster, med en ekonom på 20 procent och Lovisa och hennes kollega Emma Häggberg som har 90 procent var.

- Vi är två som kan dra tillsammans. Det kan vara jobbigt att vara ensam och nu kan vi dela på våra utmaningar och tänka tillsammans.

Det är ett stort uppdrag att man ska ge avtryck i hela området och att gemene man ska märka en skillnad efter vårt arbete.

Lovisa Johansson Hollsten

Stabil organisation

Att få en större mängd pengar att röra sig med är ju också en fördel. Området fick dessutom en högt värderad strategi och ekonomin har gjort att man nu har en stabil organisation som har muskler att jobba in i det sista. En annan fördel är att kommuner som ligger nära varandra geografiskt, men som inte har samarbetat tidigare, nu har fått upp ögonen för varandra. Samtidigt, poängterar Lovisa, har man ju ett större område där Leaders arbete ska göra skillnad.

- Det är ett stort uppdrag att man ska ge avtryck i hela området och att gemene man ska märka en skillnad efter vårt arbete. Det är ju olika förutsättningar i olika delar av området, när det gäller gleshet, till exempel.

Ensam om gränsdragning

Leaderområdet är den enda organisationen som omsluter just de här tio kommunerna. I övrigt samarbetar kommunerna i mindre konstellationer med varandra, exempelvis inom turism. I praktiken innebär det att Leaderkontoret måste hålla kontakten med flera olika nätverk som jobbar med samma frågor.

Lovisa menar att man i Skaraborg tidigare inte varit speciellt bra på att samarbeta, delvis på grund av att det är tätt mellan städerna. Det är inte självklart att man i ena änden har så mycket kontakt med den andra, men däremot har sammanslagningen gynnat aktörer i mitten.

- Här dockar man an och det är många som samarbetar med varandra. Ett exempel är aktörerna i det biosfärsområde som finns mellan de två tidigare områdena. För dem var det ju en fördel att slås ihop, säger hon.

Svårt att förmedla identiteten

Att hitta en identitet eller gemenskapskänsla för hela området har varit en utmaning. Lovisa menar att det är svårt att förmedla en identitet som har skapats av någon annan och som inte kommer från invånarna själva.

- Om vi skulle heta något annat, kanske hade det kunnat finnas något där i att jobba vidare med, säger hon.

Leader Nordvästra Skaraborg

  • Området innefattar kommunerna Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara.
  • Antalet invånare är 122 900, exklusive boende i tätorter med mer än 20 000 invånare samt invånare i Lidköpings församling.
  • Området är 4 597 kvadratkilometer stort, inklusive tätorter.
  • Antalet invånare per kvadratkilometer är 30,8. Med tätorter borträknat är siffran 27,6 personer.

Publicerades