Landsbygdsnätverket
Leif Engström, tidigare ordförande och numera LAG-ledamot i Leader Spira Mare 2020.

Sammanslagning löste många problem för Spira Mare

När Leader Spira Fyrkanten och Leader Mare Boreale blev Spira Mare inför programperioden 2014-2020 föll många pusselbitar på plats. Men samtidigt finns en utmaning i att nå ut till alla delar av området.

Det var när Leader Spira Fyrkanten och Leader Mare Boreale började spåna inför en ny programperiod som de såg flera fördelar med att slå ihop sig. E4:an skar igenom de båda områdena och de kommuner som tidigare hade delats i två, en del i respektive område, skulle nu få en och samma part att föra dialog med. Det blev helt enkelt lättare för alla inblandade att hålla sig uppdaterade.

- Det var den bästa lösningen, inte bara för kommunerna utan för alla parter. Det är inte heller så dumt att ha hela kusten från Haparanda till Piteå, säger Leif Engström, tidigare ordförande och numera LAG-ledamot i Leader Spira Mare 2020.

Inledningsvis var förhoppningen att man också skulle få en mycket större budget när man slogs ihop.

- Vi hade ju 35 miljoner i budget i respektive område, så vi hade ju hoppats på mycket mer pengar men så blev det inte, säger han.

Leif Engström blev, i egenskap av näringslivsutvecklare i Bodens kommun, tillfrågad att ta fram och driva processen med sammanslagningen. Första steget blev att sälja in idén till sin egen kommun.

- Jag sa att det kommer kosta mycket pengar i början men att vi får igen det sen.


Det är jätteviktigt, att det inte bara var en person som var drivande utan att alla hjälpte till.

Leif Engström

LAG-ledamöter förankrade planerna

Samtidigt fick LAG-ledamöterna i de två områdena i uppdrag att förankra sammanslagningsplanerna i sina respektive områden. Därefter tillfrågades kommunerna, länsstyrelsen och landstinget om de såg några hinder med planerna. Och det krävdes en hel del möten för att få till det.

- En fördel var att vi hade LAG-medlemmar som var intresserade. Det är jätteviktigt, att det inte bara var en person som var drivande utan att alla hjälpte till, säger Leif.

Man valde namnet Spira Mare för att båda sidor skulle bli nöjda. När sammanslagningen blev klar satte strategiarbetet igång. Och medan en del andra områden anlitade en extern person som skriver strategin valde Spira Mare att låta några utvalda LAG-ledamöter att göra det.

- Jag tror att det är viktigt att de olika delarna från trepartnerskapet är med och skriver strategin, så att de verkligen förstår den.

Planen var att få havs- och fiskerifonden och därigenom öppna för många bra initiativ inom fisket. Så blev det inte. Istället har man fått med sig kompetensen från de som jobbar i havet och omsatt det till andra områden.

Ta fram en light-strategi

När det nya området hade bildats blev det många diskussioner kring identiteten. Men genom diskussionerna lyckades man också hitta en identitet som alla kunde ställa sig bakom. LAG fick 18 ordinarie ledamöter – tre från var och en av de sex kommunerna - och inga ersättare. Under åren har ledamöter slutat och nya tillkommit och därför ska man till nästa period ta fram bättre material för nya ledamöter och projektledare.

- Det är inte så många som sitter och lusläser strategin, så vi ska ta fram en light-version där exempelvis projektledare får lättare att förstå vad som ska vara med i projektet, säger Leif.

Även om sammanslagningen har inneburit många fördelar för de båda områdena finns även den del utmaningar. Leif Engström menar att det har varit svårt att få med sig hela området, och särskilt ön Seskarö och byarna runt omkring. Här var man van vid fiskeprojekt, något som alltså inte var möjligt under den här perioden.

- Vi har fått hjälpa dem att hitta projekt som passar dem också, bland annat projekt för ungdomar, säger han.

 

Alla leaderområden har ju olika förutsättningar, det finns ju inget koncept som funkar för alla.

Leif Engström

Digitala möten bättre för ekonomin

En annan utmaning var att få ihop ekonomin. Första året fick man inte ihop driften men under åren därpå har man kommit ikapp. Fler digitala möten, inte minst under Coronapandemin, har väckt en tanke om att framöver ha vartannat LAG-möte fysiskt och vartannat digitalt.

För att en sammanslagning ska bli lyckad tror Leif att de två områdena behöver likna varandra. Det kan handla om samma typ av arbetstillfällen och att det finns en liknande kultur bland människorna som bor där. Sen är det också viktigt att området inte blir för stort – varken utifrån yta eller utifrån antal invånare.

­- Alla leaderområden har ju olika förutsättningar, det finns ju inget koncept som funkar för alla, säger Leif.

Leader Spira Mare 2020

  • Området innefattar kommunerna Boden, Kalix, Luleå, Piteå, Älvsbyn och delar av Haparanda.
  • Antalet invånare är 90 900, exklusive boende i tätorter med mer än 20 000 invånare.
  • Området är 25 668 kvadratkilometer stort, inklusive tätorter.
  • Antalet invånare per kvadratkilometer är 6,64. Med tätorter borträknat är siffran 3,76 personer.

Publicerades