Landsbygdsnätverket

Landet lär #29 Vilka miljöåtgärder finns i kommande CAP?

Vilka miljöåtgärder kommer att finnas med i den gemensamma jordbrukspolitiken nästa programperiod? Och vilka förändringar innebär det för lantbruksföretagarna? I webbinariet den 3 december ger Åsa Wolgast Broberg och Anneke Svantesson från näringsdepartementet en orientering kring "den nya gröna arkitekturen" i CAP.

Publicerades 2019-10-10

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU