Landsbygdsnätverket

Dokumentation från nätverksträffen

Nedan följer program, presentationer och annan dokumentation från närverksträffen i Åre.

Program

Program för träffenPDF

Presentationer

Pass 1: Livsmedelsstrategin

Livsmedelsstrategin - Vikten av samverkan och Jordbruksverkets rollPDF
Ingrid Eilertz, Jordbruksverket

Hur såg konkurrenskraften ut i livsmedelskedjan innan livsmedelsstrategin?PDF
Camilla Burman, Jordbruksverket

Sumering av höstens klusterträffar om livsmedelsstrateginPDF
Eva Sundberg, Jordbruksverket

Pass 2: Nästa programperiod

Den gemensamma jordbrukspolitikenPDF
Carl-Fredrik Lööf, Näringsdepartementet

Havs- och fiskerifondenPDF
Bianca Burkardt Salazar, Näringsdepartementet

SocialfondenPDF
Annette Saväng, Svenska ESF-rådet

Regionalfonden och nationell politikPDF
Mattias Moberg, Näringsdepartementet

Regeringen ger sin syn på landsbygdspolitiken och livsmedelsstrateginPDF
Per Callenberg, Näringsdepartementet

Mentisvar

Livsmedelsstrategin

Så tycker jag att det går med genomförandet av livsmedelsstrategin hittillsPDF

Nästa programperiod

Ämne 1: För att öka samarbetet kring miljö och klimatfrågorPDF

Ämne 2: För att stimulera att fler personer driver verksamheterPDF

Ämne 3: För att stimulera tillväxt i fiske och vattenbrukPDF

Ämne 4: Hållbarhet som tydligare drivkraft för land och stadPDF

Vad kan vi lära av de Ullbaggenominerade?

Deltagarna fick själva välja teman de ville diskutera med anledning av de Ullbaggenominerades lärdomar. Resultatet blev 13 ordmoln utifrån varje tema.

Tema 1: Samverkan mellan organisationerPDF

Tema 2: Inkludering av ungaPDF

Tema 3: Långsiktiga måleffekterPDF

Tema 4: Immateriella värden i målformuleringarPDF

Tema 5: Lära från andra delar av världenPDF

Tema 6: Smart landsbygdPDF

Tema 7: Hur hittar projektmedlen de bästa projekten?PDF

Tema 8: Tio tips för förenklad administrationPDF

Tema 9: Uppmuntra diversifiering i affärsutveckling och entreprenörskapPDF

Tema 10: Samverkan mellan olika nivåerPDF

Tema 11: Kultur i leaderPDF

Tema 12: Leva upp till de globala hållbarhetsmålenPDF

Tema 13: Hur når vi ut i sociala medier?PDF

Resande workshops

Resande workshops gick enligt nedanstående turer. Under bussresorna berättade lokala guider om bygden vi reste genom.

Resa nummer 1PDF
Tema: Mjölk, öl och måltidsturism.

Resa nummer 2PDF
Tema: Kött, fisk och choklad

Resa nummer 3PDF
Tema: Offentliga kök och potatis.

Foto: Jessica Hagård och Sara Uddemar.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU