Landsbygdsnätverket

Prenumerera på våra nyheter

Varje onsdag kommer vårt nyhetsbrev med senaste nytt från Landsbygdsnätverket. Dessutom finns ett nyhetsbrev för AKIS, som kommer ut en gång i månaden, och ett för vårt projekt MATtanken, som kommer ut några gånger per termin.

För att prenumerera, välj ett eller flera alternativ i formuläret nedan.

Välj prenumeration

Nyheter

 • Backteman_opt

  Dokumentationen från nätverksträffen klar


  Nu kan ni se allt som skedde i plenum på nätverksträffen vi arrangerade för ett par veckor sedan. Allt filmades och flera av gästerna intervjuades också om sina förväntningar på Landsbygdsnätverket de kommande åren.
 • Landsbygdens_Bästa_09-13_op

  Fem år av landsbygdsutveckling samlat


  Landsbygdens Bästa 2009-2013 samlar alla vinnare av en Ullbagge vid Landsbygdsgalan. Massor av projekt och företag finns med som alla varit med och utvecklat den svenska landsbygden på ett utomordentligt sätt.
  – Det har under programperioden varit viktigt att visa att de pengar som satsats inom landsbygdsprogrammet har gjort nytta men också för att vi ska lära oss av de landsbygdssatsningar som varit lyckade, säger Peter Melin, ordförande för Landsbygdsnätverkets styrgrupp.

 • Spegelbild_opt

  Jordbruksverket söker bilden av myndigheten


  Under hösten och vintern 2014 kommer Jordbruksverket att genomföra en undersökning av hur myndigheten uppfattas. Olika intressenter får svara på frågorna däribland Landsbygdsnätverkets medlemmar.
 • Nyhetsbrev_02_2014

  Nyhetsbrev med tema Hållbara livsmedel


  Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev fokuserar på mat och hur det förenar oss i nätverket. Intresset för mat är stort och att handla med omsorg om djuren och miljön är något som Landsbygdsnätverket arbetat med intensivt under det gångna året.
 • Nätverksträff_141112_opt

  Många representanter på första nätverksträffen


  I onsdags arrangerade nya Landsbygdsnätverket sin första träff. Närmare 160 personer deltog från en mängd olika organisationer.
  – De här tillfällena ger alltid inspiration och öppnar ögonen, sammanfattade Bengt Almqvist från Skärgårdarnas riksförbund dagen.

 • NRN_meeting_14_opt

  Första europeiska nätverksträffen


  Den 5-6 november arrangerade det europeiska landsbygdsnätverket, ENRD, sin första nätverksträff för de nationella nätverken i den nya programperioden. Nästan samtliga medlemsländer var representerade och idéer till nya samarbeten kläcktes.
  − Det var ett innehållsrikt möte. Det innehöll allt ifrån att få lyssna till kommissionens förväntningar på oss nationella nätverk till att få byta erfarenhet med kollegor runt om i Europa och prova på konkreta innovativa mötesmetoder, säger verksamhetsledare Maria Gustafsson.

 • Arnanäs_opt

  Unga inom gröna näringar


  Nu drar Landsbygdsnätverket igång ett arbete för att få fler unga att bli företagare i de gröna näringarna. Vid en workshop den 4 november togs flera förslag fram på olika aktiviteter som Landsbygdsnätverket och dess arbetsgrupp Gröna Näringar kan engagera sig i.