Landsbygdsnätverket

Prenumerera på våra nyheter

Varje onsdag kommer vårt nyhetsbrev med senaste nytt från Landsbygdsnätverket. Dessutom finns ett nyhetsbrev för AKIS, som kommer ut en gång i månaden, och ett för vårt projekt MATtanken, som kommer ut några gånger per termin.

För att prenumerera, välj ett eller flera alternativ i formuläret nedan.

Välj prenumeration

Nyheter

 • Broadband_opt

  EU-kommissionen samråder för snabbare bredband


  Fram till den 7 december kan du som är intresserad av bredbandsfrågor komma med synpunkter och ge råd till EU:s fortsatta arbete med lämpliga insatser för att stödja utbyggnaden av framtidssäkrade nät. Målet är att se till att alla användare, hushåll, företag och myndigheter, kan ta del av den digitala ekonomin och det digitala samhället.
 • Trädgård_foto_Johan_Ascard_opt

  Stort intresse för innovationsstödet


  Över hundra idéer har kommit in till innovationssupporten sedan starten för tre månader sedan. Flest förslag till lösningar finns inom teknik, förnybar energi och trädgårdsnäringen. Något som inte förvånar Johan Ascard som ingår i innovationssupporten med ansvar för området trädgårdsnäring.
 • Elmia+2015+Montern_opt

  Landsbygdsnätverket på Elmia


  Idag öppnar Elmia lantbruk och i år är Landsbygdsnätverket på plats med information om det nya innovationsstödet. Det handlar om 440 miljoner till kreativa problemlösningar. Kom och träffa oss i monter B01:14 och lär mer om EIP-Agri.
 • OttoR_AndersW_opt

  Anders Walls landsbygdsstipendium 2016


  Framåtanda, initiativförmåga och kreativitet får landsbygden att leva och utvecklas. Anders Walls Stiftelsers årliga stipendium på 100.000 kronor har till syfte att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer till insatser för landsbygdens utveckling. Nu är det dags att nominera unga landsbygdsentreprenörer!
 • Röd+stuga_opt

  Fler bostäder åt nya svenskar på landsbygden


  Den stora invandringen till Sverige ställer krav på fler bostäder. Nu vill Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp hitta bra metoder för hur man finner lediga boenden på landsbygden och bjuder därför in till ett samarbete.
 • tranas-golfklubb-flyg_opt

  Leader Sommenbygd Vätterstrand drar igång


  De sju kommunledningarna som ingår i utvecklingsområdet Sommenbygd Vätterstrand har gett klartecken för att starta genomförandet av den nyligen framtagna lokala utvecklingsstrategin för området. Den strategi som arbetades fram inom det lokala partnerskapet, LAG, i syfte att ansöka om att få bilda leaderområde med finansiering från tre av de fyra ESI-fonderna; landsbygdsfonden, regionalfonden och socialfonden.
 • European_flags_opt

  ENRD sammanfattar landsbygdsprogrammen


  Det europeiska landsbygdsnätverket, ENRD, har tagit fram sammanfattningar från 38 av de 118 nationella och regionala landsbygdsprogrammen (RDPs) för perioden 2014-2020.
 • Styrgruppsmote+maj_opt (1)

  Referensgrupper, partnerskap och Landsbygdsnätverket


  Varje myndighet som handlägger stöd inom landsbygdsprogrammet har en egen handlingsplan som tas fram, och genomförs, i samråd med respektive partnerskap. För Jordbruksverkets nationella handlingsplan finns fyra referensgrupper och ett partnerskap. De flesta av de organisationer och myndigheter som har representanter i dessa ingår även som medlemmar i Landsbygdsnätverket.
 • Tidplan_opt

  Nytt om stöden till landsbygdsutveckling


  Under hösten öppnar stöden successivt i landsbygdsprogrammet och lokalt ledd utveckling. Sverige är ett av de länder inom EU som är på gång med att öppna stöden. Flera länder har ännu inte fått sina program godkända av EU-kommissionen.
 • Jord_Haparanda

  Leaderentusiaster samlades i Haparanda


  Drygt 140 deltagare från leaderområden och organisationer spenderade ett intensivt dygn i Tornedalen den 6-7 oktober. Sverige ligger nu i startgroparna för att på allvar dra igång arbetet med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.
  – Jag är väldigt nöjd med träffen och hur den genomsyrades av en varm och konstruktiv anda. Särskilt med tanke på att erfarenheterna av Leader varierar mellan deltagarna, säger Beata Allen, projektledare för träffen.

 • Unga_foto_Martin_Boulanger_opt

  Nyhetsbrev med tema lokalt ledd utveckling


  Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev för oktober fokuserar på lokalt ledd utveckling. Att kunna arbeta med fyra av EU:s struktur- och investeringsfonder med hjälp av leadermetoden erbjuder stora möjligheter. Fördjupa dig i ämnet och läs om tankar och erfarenheter från flera delar av landet.
 • No+farmers+no+party_opt

  Transnationellt samarbete diskuterades i Milano


  Den 24-25 september arrangerade det europeiska landsbygdsnätverket en leaderkonferens i Milano. Temat för konferensen var transnationellt samarbete inom Leader / Lokalt ledd utveckling.
  – Ju sämre ett samarbete fungerar på högre nivå, desto jobbigare blir det på lokal nivå, citerades flera gånger från olika talare som en uppmaning till bättre samordning.

 • Nätverksträff_2015

  EU 2020-målen på stora nätverksträffen


  Nu startar vi på allvar mot målen i EU 2020-strategin. Genom att mötas lär vi av varandra och samverkar för ökad gemensam nytta. Landsbygdsnätverkets stora nätverksträff 2015 lägger tyngdpunkten på hur vi alla kan vara med och bidra till att strategin förverkligas.