Landsbygdsnätverket

Prenumerera på våra nyheter

Varje onsdag skickar vi ut en sammanställning av veckans nyheter.


Ange namn och e-postadress och välj sedan om du vill påbörja en ny prenumeration eller om du vill avregistrera dig.
Namn
E-postadress
Välj prenumeration
EIP-Agri nyhetsbrev
Landsbygdsnätverkets nyheter

Nyheter

 • Landsbygdens_Bästa_09-13_op Nu går det att söka alla stöd i landsbygdsprogrammet
  Nu öppnar de sista stöden i landsbygdsprogrammet som rör företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar. Det innebär att samtliga stöd i landsbygdsprogrammet 2014-2020 nu går att söka.
 • Logo_LEADER_CMYK_SVERIGE_850 Nu går det att söka stöd för lokalt ledd utveckling
  Nu öppnar Jordbruksverket möjligheten för organisationer, föreningar, företag och myndigheter att söka stöd för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. En nyhet är att lokalt ledd utveckling har tillgång till flera olika fonder, vilket skapar möjligheter för helt nya typer av leaderprojekt.
 • Integration+matlagning_opt Stort engagemang för asylsökande på landsbygden
  Den integrationsenkät som genomfördes av Landsbygdsnätverket under hösten 2015 visar på ett stort engagemang för att ta emot asylsökande och nyanlända på landsbygden i Sverige. Drygt 90 projekt redovisas där grupper lokalt arbetar med lösningar kring exempelvis boende, praktikplatser, fotboll, språkundervisning och hjälp att etablera sig i det svenska samhället.
 • Basem_Madelene_foto_Tommy_N Praktikanter välkomnas till nätverkskansliet
  Under våren förstärks nätverkskansliet med två praktikanter. Båda kommer att bidra till vårt arbete på olika, men ändå viktiga, sätt.
 • Betande djur bushresa Var med och arrangera en bushresa
  Förra året genomfördes fyra bushresor på olika ställen i landet. Syftet med bushresorna är att visa på att Sverige håller på att förbuskas samt att möjliggöra en levande landsbygd med hållbara företag med betesdjur. Nu bjuder Landsbygdsnätverket in till samarbete kring arrangemanget av 2016 års bushresor.
 • landsbygdens_basta_opt Utvärderingar för bättre program och slutresultat
  Utvärderingar ska inte enbart göras efter programtidernas slut utan löpande så att de leder till förändringar i de olika programmen.
  – Det här är verkligen något som berör samtliga aktörer inom Landsbygdsnätverket. Utvärderingar ska vara ett sätt att lära oss hur vi på ett allt bättre sätt kan använda de olika programmen och fonderna. Vid utvärderingskonferensen den 4-5 februari kommer detta bli än tydligare, säger Hans-Olof Stålgren vid nätverkskansliet.

 • Artikel_2_ellös_bild 2 Integration över grytorna
  Att starta företag, gynna lokala matproducenter och främja integrationen. Det är de högt satta målen för Mångfaldsmat Orust.
 • Människor_träffas_Manny_Proebster Miljoner till kompetensutveckling
  Jordbruksverket utlyser nu 31,5 miljoner kronor för kompetensutveckling. Syftet är att med hjälp av informationsinsatser stärka jordbrukets konkurrenskraft, utveckla korta livsmedelskedjor och lokala marknader samt att skapa jobb på landsbygden. Pengarna finns i landsbygdsprogrammet och går att söka av organisationer, företag och myndigheter.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU