Landsbygdsnätverket

Prenumerera på våra nyheter

Varje onsdag kommer vårt nyhetsbrev med senaste nytt från Landsbygdsnätverket. Dessutom finns ett nyhetsbrev för AKIS, som kommer ut en gång i månaden, och ett för vårt projekt MATtanken, som kommer ut några gånger per termin.

För att prenumerera, välj ett eller flera alternativ i formuläret nedan.

Välj prenumeration

Nyheter

 • podcast_landet_opt

  Landet – en podcast från Landsbygdsnätverket


  Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper har gemensamt bestämt att satsa på en serie podcast-avsnitt som ett sätt att lyfta viktiga frågor för landsbygden. Det kommer att handla om allt från ägarskiften till naturturismens betydelse, från servicetillgång till hur vi bättre ska ta emot de flyktingar som kommer.
  – Vi vill genom podden visa hur det verkligen är på landsbygden, säger Johanna Svensson som är en av initiativtagarna.

 • östra_ryd2_opt

  Östra Ryd – ett lag av vinnare


  Rent fotbollsmässigt kunde det ha gått bättre, men vad gör det? Östra Ryds IF:s juniorlag – med flyktingungdomar och svenskfödda sida vid sida – radar upp segrar utanför planen och har fått en hel bygd på fötter.
 • Artikel_2_ellös_bild 2_opt

  Var med och stötta etniska organisationer


  På den svenska landsbygden finns det många asylsökande och nyanlända. Många skulle kunna bli medlemmar i de etniska organisationer som finns i Sverige. Att vara medlem i en förening gör det enklare för asylsökande och nyanlända att engagera sig i olika aktiviteter.
 • EIP_web_photo_800

  EIP-Agri Network - en innovativ mötesplattform


  Lantbrukare, skogsbrukare, rådgivare, forskare, gröna företagare, föreningsaktiva… Har ni inte redan anmält er till det europeiska nätverket EIP-Agri Network så är det hög tid nu.
 • Utvärderingskonferens_2016_800

  Dokumentation från utvärderingskonferensen samlad


  Den stora fondgemensamma utvärderingskonferensen 4-5 februari samlade ca 250 deltagare från hela Sverige. Flera av Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer deltog i träffen. Bland annat var ett 15-tal leadergrupper representerade.
 • DSC_0077_opt (1)

  Nationell leaderträff i Halland


  Nästa nationella träff för de som arbetar med leadermetoden kommer att arrangeras inom området Lokalt ledd utveckling Halland. Där finns ett startklart lokalt team som är redo att arbeta med planering och genomförande av träffen.
  – Hjärtligt välkomna till Halland den lilla regionen mellan havet och skogen, säger ordförande Ulrika Rylin.

 • landsbygdsnatverket_sv_800

  Ny tydligare organisationsskiss


  Se hur Landsbygdsnätverket är uppbyggt och läs mer om hur nätverket fungerar. Nu presenteras organisationen på ett enkelt och tillgängligt sätt i en ny skiss.
 • Moln_Eleonora_Felisatti_opt

  Landsbygdsnätverket vill bidra till klimatarbetet


  Gröna och blåa näringar och andra landsbygdsaktörer kan bidra till klimatarbetet genom att minska sina utsläpp av växthusgaser och genom att producera förnybar energi som även kan användas inom andra sektorer. Därtill behövs ett aktivt anpassningsarbete för att möta ett förändrat klimat. Välkommen till tankesmedjor i mars där vi lägger grunden för fortsatt arbete.
 • Stor aktivitet på Landsbygdsriksdagen 2016


  Vartannat år arrangerar Riksorganisationen Hela Sverige ska leva som bekant Landsbygdsriksdagen. I år är Visby platsen där många av landets aktiva personer inom byarörelsen kommer att samlas under några dagar.
  – Vi i Landsbygdsnätverket har varit delaktiga i och stöttat Landsbygdsriksdagen under många år och det kommer vi fortsätta med. I år fokuserar vi på att arrangera fem seminarier, säger Peter Melin, ordförande för Landsbygdsnätverkets styrgrupp

 • Landsbygdsnätverkets_nyhetsbrev_12_opt

  Nyhetsbrev med fokus på kortare livsmedelskedjor


  Landsbygdsnätverkets tolfte nyhetsbrev lyfter värdet av att få livsmedelsproducenter och konsumenter att närma sig varandra. Det här arbetet kallas för att korta livsmedelskedjorna. Det finns nu stöd att söka för att jobba med de här frågorna och du kan också läsa om goda exempel där livsmedelskedjan kortats.
 • eufonder_opt

  Ny webbplats guidar till EU-stöd


  Nu lanserar Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet den gemensamma webbplatsen eufonder.se med information om de europeiska struktur- och investeringsfonderna.
 • Sista pusselbiten-shutterstock

  Landsbygdsprogrammets handlingsplan beslutad


  Nu har Jordbruksverket beslutat om 2016 års nationella handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Handlingsplanen styr hur Jordbruksverket arbetar med de nationella stöd som Jordbruksverket handlägger i landsbygdsprogrammet.