Landsbygdsnätverket
Håkan Wahlstedt , Lantbrukare, Ordförande i Odling i balans, Ola Jennersten, docent i zooekologi, WWF och Pernilla Tidåker, universitetslektor, SLU

Håkan Wahlstedt, Ola Jennersten och Pernilla Tidåker i podden Landet om bondens unika roll när det rör ekosystemtjänster. Foto: Peter Gropman Foto på Håkan Wahlstedt: Privat

#104 Bondens unika roll - om ekosystemtjänster

Biologisk mångfald, pollinerande insekter, kolinlagring, kulturlandskap och turism. Hur hänger de ihop? Alla ryms tillsammans med mycket annat i den unika roll bönder har i det som kallas ekosystemtjänster. Men hur ser förutsättningarna ut och vad behöver göras mer?

Så här förklaras begreppet; Ekosystemtjänster handlar om de produkter och tjänster som människor i samspel med naturens ekosystem ger oss och som bidrar till att vi mår bra. 

Medverkande:
Pernilla Tidåker, universitetslektor, SLU
Håkan Wahlstedt , Lantbrukare, Ordförande i Odling i balans
Ola Jennersten, docent i zooekologi, WWF

För att få en mycket större fokus på att jobba med ekosystemtjänster behövs det både ersättning och mer betalning, så att alla kan jobba i samma riktning.
- Pernilla Tidåker

Vi som är lantbrukare sköter om en väldigt stor del av Sveriges lantbruksareal, det har en stor betydelse vad vi gör på åkrarna, vad vi odlar och hur vi tänker.
- Håkan Wahlstedt

Kunde man få det här allmänt bland lantbrukare att jobba med de här frågorna och få ett ersättningssystem som gynnar dem, då kan vi vända den negativa utvecklingen för pollinationer och insekter och andra djur i åkerlandskapet.
- Ola Jennersten

Publicerades