Landsbygdsnätverket
Anna Lundstedt

Anna Lundstedt kliver ombord

Landsbygdsnätverket säger varmt välkommen till Anna Lundstedt, kostekonom med lång erfarenhet av arbete som kostchef. Från och med i sommar kliver Anna ombord för att jobba som samordnare i MATtanken-projektet.

Berätta lite kort om dig själv. Vem är du?

– Jag är 48 år och bor med man och tonårsdöttrar i Vadstena, denna pärla vid Vätterns nordöstra strand. Jag har en kostekonomexamen från Umeå universitet som jag senare byggt på till en magisterexamen i ekonomi. Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med frågor kopplat till livsmedel, mat och måltider. De senaste 13 åren som kostchef i Vadstena kommun.

Vad har varit drivkrafter för dig i arbetet som kostchef?

– Under mina år som kostchef har de offentliga måltiderna, nationellt, gjort en utvecklingsresa som har varit jätterolig att vara en del av. En viktig bidragande faktor var Livsmedelsverkets inrättande av kompetenscentrumet för offentliga måltider. På regional nivå i Östergötland var Vreta Kluster samordnande i arbetet för mer närproducerade råvaror i de offentliga köken.

– Just att kunna använda mer närproducerade råvaror har varit en stark drivkraft för mig i mitt arbete. Att veta var maten kommer ifrån är en kvalitetsfaktor. Men också att kunna knyta kontakter med lokala producenter, göra studiebesök, arbeta med måltidspedagogik samt aktiviteter och upplevelser kopplat till mat och måltider. Det bidrar till att visa på måltidens mervärden. I Östergötland har vi kallat detta arbete ”Food for Life” och vi har varit fyra kommuner som har samarbetet i konceptet. Det har varit riktigt stimulerande!

Vad kommer du att bidra med i MATtankens arbete för att främja hållbara offentliga måltider?

– Jag brinner för att lyfta alla mervärden med de offentliga måltiderna – för det är ju många! Hur får vi ut mest av de gemensamma resurser som läggs på offentliga måltider? Hur kan vi länka ihop verksamheter och samverka för att skapa synergier?

– Främsta anledning till att jag sökte tjänsten som samordnare på MATtanken, är en önskan om att kunna bidra på en mer övergripande nivå men också en nyfikenhet att lära mig mer. Få möjlighet till ökad inblick i hur det funkar i olika kommuner, samverka med andra myndigheter och arbeta för en fortsatt utveckling av de offentliga måltiderna. Folkhälsa/goda levnadsvanor är också ett område som jag gärna fördjupar mig mer inom. I en mindre kommun blir man ju lite av en diversearbetare och får rycka in där det behövs och arbeta med många olika saker. I Vadstena kommun var en del av min tjänst att samordna kommunens folkhälsoarbete.

Vad gör du den första tiden?

– Jag kommer starta genom att gå in i ett uppdrag inom MATtanken som handlar om nationell samverkan kring utveckling av skolmåltider. Detta spännande arbete påbörjas nu i juni, sedan blir det semester. I augusti blir det full fart!

Mer om MATtanken

MATtanken-projektet ägs av Jordbruksverket och drivs av Landsbygdsnätverket. Medfinansiärer är Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges Konsumenter.

Läs mer om MATtanken på www.mattanken.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades