Landsbygdsnätverket

Några av de experter som kommer att skriva på bloggen Den svenska maten: Åsa Lannhard Öberg, Thomas Dalkvist och Karin Lindow. Foto: Carl Johansson

Den svenska maten – ny blogg om livsmedelsstrategin

Jordbruksverket har i dagarna lanserat en ny blogg - Den svenska maten. Det är en blogg om livsmedelsstrategin, med syfte att ge information och personliga reflektioner om arbetet som bidrar till en ökad svensk matproduktion.

Blogginläggen handlar om nyheter och händelser inom Jordbruksverkets område men kommer också göra nedslag i vad som sker hos andra aktörer, eftersom livsmedelsstrategin täcker hela livsmedelskedjan och en mängd aktörer och myndigheter.

- Svensk livsmedelsproduktion är världsledande när det gäller miljö, klimat, smittskydd och djurvälfärd. Vi vill inspirera, visa goda exempel och skapa engagemang hos alla som arbetar med att öka den. Att ha en välmående livsmedelsproduktion är viktigt både i normala tider och i händelse av kriser, säger Karin Lindow som samordnar arbetet med bloggen.

De som kommer skriva på bloggen deltar aktivt både nationellt och internationellt med att bevaka och driva frågor i en positiv riktning för en hållbar produktion och konsumtion av mat.

- Våra experter har mycket kunskap och deltar i många forum som vi vill att fler ska kunna ta del av. Vi hoppas att alla möjliggörare och utförare av livsmedelsstrategin ska få nytta av Den svenska maten, säger Olof Johansson chef för avdelningen för Jordbruk och analys.

Publicerades