Landsbygdsnätverket
Man och kvinna på scen med publik i förgrunden och skärm med presentation i bakgrunden.

EU CAP Network är nu lanserat

Den 6 oktober lanserades EU CAP Network (EU:s nätverk för den gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitiken) på ett möte i Bryssel där flera från Sverige deltog, bland andra två representanter från Landsbygdsnätverkets kansli.

Det nya nätverket på EU-nivå är en sammanslagning av ENRD (Europeiska landsbygdsnätverket), EIP-AGRI (Europeiska innovationspartnerskapet för jordbruket) och Evaluation Helpdesk (europeiska stödfunktionen för utvärderingar inom den gemensamma jordbrukspolitiken).

Nätverket kommer att vara öppet för både nuvarande och nya intressenter. En nyhet är att nätverket nu också omfattar hela jordbrukspolitiken även pelare 1.

Kort film om EU CAP Network som visats i samband med lanseringen.

Publicerades