Landsbygdsnätverket

Europeiskt manifest för landsbygden antaget

Årets europeiska landsbygdsriksdag, European Rural Parliament, är nu avslutad. 240 delegater från olika landsbygdsrörelser i Europa har diskuterat och antagit ett landsbygdspolitiskt manifest. Manifestet, som förespråkar åtgärder inom 30 viktiga frågor, är ett resultat av nationella kampanjer i 40 länder.

Logotyp+ERP_opt

– Generellt måste jag säga att det är fantastiskt att så många länder kan samlas och sätta samman ett sådant här manifest, säger Peter Melin som var med i sin roll som styrgruppens ordförande i Landsbygdsnätverket. Manifestet ger förslag på vad som behövs för att hålla landsbygden levande och begränsa urbaniseringen.

 

Under våren har förslag samlats in i alla europeiska länder, vilket involverat många tusen människor på landsbygden. Dessa förslag ligger till grund för manifestet. En fråga som tog stor plats under diskussionerna var bland annat de många människor som nu flyr till Europa.

 

– Den frågan lyftes av många länder vilket öppnar en möjlighet för integration på landsbygden och för att öka service och arbetstillfällen, säger Peter Melin. Förutom integration var just service en viktig punkt i manifestet. Det behövs en fungerande grundstruktur med bredband, logistik och moderna servicelösningar för att behålla dem som bor på landsbygden och att locka fler att flytta dit.

 

Viktigt att få med unga

Peter Melin pekar också på gruppen unga som ytterligare en punkt som engagerade, vilket också syntes i manifestet där det formulerades så här: ”Genom att främja en stolthet över landsbygden, stärka service och göra det möjligt för unga att bo kvar på landsbygden ska den nedåtgående spiralen vändas.”

 

– Ungdomar måste med redan i utvecklingsfasen när en modern landsbygd formas, fortsätter Peter Melin. Det är viktigt att de involveras i till exempel lokala utvecklingsgrupper och att de äldre ser till att de unga får ta plats.

 

Den europeiska landsbygdsriksdagens kampanj kommer att fortsätta under de kommande två åren i syfte att påverka utformningen av politiken för perioden efter 2020.

 

Rapporten går att ladda ner på engelska via europeanruralparliament.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Du kan även se filmade delar av konferensen.

 

Dag1:

Dag 2:

Dag 3:

Publicerades