Landsbygdsnätverket

Första styrgruppsmötet för europeiska nätverk

Niclas Purfürst, avdelningschef vid Jordbruksverket, representerar Sverige i styrgruppen och konstaterar att vårt svenska landsbygdsnätverk men också vår förvaltnings- och utbetalningsmyndighet kommer att ha nytta av det europeiska samarbetet.
– Det fanns ett stort engagemang och bra mix mellan förvaltningsmyndigheter, nationella nätverkskanslier och europeiska intressentorganisationer på styrgruppsmötet, konstaterar han.

Steering+Group_opt

Niclas Purfürst, avdelningschef vid Jordbruksverket, deltar i samtalen vid styrgruppen för det europeiska landsbygdsnätverket.

Redan nu är flera europeiska nätverksgrupper igång för erfarenhetsutbyte och lärande mellan länderna. Sverige har representanter i stort sett samtliga dessa grupper.

 

Styrgruppen kom fram till ett antal prioriterade nätverksverktyg under 2015. Däribland de svenska önskemålen om erfarenhetsutbyte och samverkan kring att stärka grön ekonomi samt metoder för att utvärdera nätverksinsatser. Det kommer att bli en fortsättning på det tematiska arbetet med att korta leveranskedjan från lantbrukaren till konsument. Vårt svenska landsbygdsnätverk jobbar just nu med att stärka dialogen mellan producenter och olika konsumentgrupper. Därför kommer inspiration och erfarenheter från andra länder väl till pass. Vad gäller uppföljning och utvärdering av nätverkens mervärden och effekter, så konstaterade styrgruppen att det är viktigt att vi tidigt fortsätter att utveckla utvärderingsmetoder. Vi behöver redan från början samla rätt data för att kunna följa upp våra nätverksaktiviteter både på nationell och europeisk nivå.

 

Protokoll från styrgruppsmötet kommer inom snar framtid att läggas ut på ENRD:s webbplats.

Publicerades