Landsbygdsnätverket

Goda exempel vid CAP Communication Awards

EU-kommissionens generaldirektorat för jordbruk- och landsbygd, DG Agri, har ett nätverk där alla som arbetar med att kommunicera den gemensamma jordbrukspolitiken är välkomna. CAP Communication Network heter det och de arrangerar årligen CAP Communication Awards för att uppmärksamma goda satsningar på området.

CAP_Comm_Awards_2014_fotoEU_opt

Wolfgang Wisek från Österrike tar emot priset för bästa kommunikationssatsning till intressenter inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Jordbrukskommissionär Phil Hogan till vänster. Foto: Europeiska Unionen

Den 29 januari arrangerades CAP Communication Networking Event i Bryssel där dagen inleddes med information från DG Agri med efterföljande workshoppar. Från svenska Landsbygdsnätverkets deltog Tommy Nilsson, som då arbetade som kommunikatör på kansliet.
– Jag valde att gå på workshoppen om innovativ kommunikation. Mycket av det vi talade om var att det ytterst handlar om att kommunicera från människa till människa. Organisationer twittrar inte. Människor gör det. Det är viktigt att förankra berättelserna lokalt och skapa förståelse och en närhetskänsla. Även att involvera fler människor på det lokala planet är viktigt, säger Tommy.

 

Efter lunch var det dags för prisutdelning för bästa kommunikationsinsats inom kategorierna Kommunikation till intressenter inom den gemensamma jordbrukspolitiken, Innovativ kommunikation och Kommunikation till allmänheten samt ett ”Publikens pris” där man kunde rösta i förväg via webben samt via mentometerknappar på plats. Läs mer om vinnarna här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Intervjuer med finalister

Lyssna via länkarna nedan!

Intervju med Andrea Festuccia från det italienska landsbygdsnätverket som var nominerad i kategorin Kommunikation till intressenter inom den gemensamma jordbrukspolitiken med den virtuella tidningen för lantbrukare, Pianeta PSR.

 

Intervju med Loredana Margutti, aktiv inom ett leaderområde i Italien, som var nominerad i kategorin Innovativ kommunikation med projektet Rural Emotion som var ett samarbete med några finska leaderområden för att uppmärksamma de olika leaderområdena genom tecknade serier och geocaching.

 

Intervju med Wolfgang Wisek från det österrikiska ministeriet för jordbruk, skogsbruk, miljö och vatten. Han var del i ett projekt som nominerats i kategorin Kommunikation till intressenter inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Projektet handlar om att visuellt marknadsföra och informera om det österrikiska landsbygdsprogrammet.

Publicerades