Landsbygdsnätverket
Lars-Göran Berg på Gröna Klustret i Nuntorp. Foto Elisabette Emanuelsson

Lars-Göran Berg på Gröna Klustret i Nuntorp. Foto; Elisabette Emanuelsson

Hallå där – Lars-Göran Berg på Gröna Klustret i Nuntorp, Dalsland!

Landets gröna kluster/regionala kompetenscentra är mycket betydelsefulla för landsbygdens utveckling och i utvecklingen av de gröna näringarna. Detta vill Landsbygdsnätverket synliggöra i ett antal artiklar under våren 2020. I den här möter vi Gröna Klustret i Nuntorp.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?

Vi har tre huvudgrenar i vår verksamhet;
Kurs och konferens
Utbildningssamordning
Forskning och utveckling
I alla tre områdena pågår det en livlig verksamhet där de tre FoU-projekten tillsammans med utbildningar i egen regi samt med naturbruksgymnasiet Naturbruk Väst AB, bör framhållas.

Vilken skillnad gör ni för de gröna näringarna och landsbygden i ert område?

Efter nedläggningen av Nuntorpsgymnasiet för tre år sen uppstod ett lokalt engagemang för att bygga upp något nytt och mer omfattande än endast naturbruksutbildning. Vi har lyckats ta vara på kraften i det lokala engagemanget och med stöd av företagare och allmänhet har vi på kort tid byggt upp ett grönt kluster som bidrar till ökad framtidstro och utveckling inom gröna näringar. Klustret har också medverkat till cirka 30 nya arbetstillfällen i de företag som nu finns på området.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden? Kompetensförsörjning, ökad lokal produktion inom livsmedelsområdet, utveckling av odlingsmetoder, ekonomiskt och ekologiskt hållbart skogsbruk med mera.

Finns det något som skulle göra ert jobb lättare?
Vi är en liten organisation som är beroende av bidrag från olika håll för att överleva. En mer långsiktigt hållbar ekonomi skulle innebära att vi frigjorde mer tid som vi nu måste lägga på att ansöka om finansiering. Sakkunnigt stöd i projektansökningar eller annan finansiering vore till stor hjälp.

Gröna Klustret i Nuntorp

Huvudman/huvudmän:
Gröna Klustret Nuntorp, ekonomisk förening

Geografiskt område:
Fyrbodal och Västra Götaland

När startade verksamheten:
juni 2018

Viktigaste aktörerna (företag/organisationer) engagerade i skapandet av klustret/centrat:
Brålanda Företagarförening, Dalbo Hushållningsgille, LRF lokalavdelningar, Nuntorps Elevförbund, Fyrbodals Kommunalförbund, Dalslands Sparbank, Swedbank

Hur många företag/organisationer har sin arbetsplats inom klustret/centrat:
8

Huvudsakliga finansieringskällor:
Leader, Dalslands Sparbank, Kommunalförbundet Fyrbodal, Swedbank, medlemsintäkter och sponsorbidrag

Exempel på utvecklingsprojekt och evenemang:
Tre FoU-projekt: Baljväxter, Klimatsmart mat, Lokal produktion till offentliga kök
Mötesplats Skog och Trä- utvecklingsarena för skogliga frågor, Nuntorpsdagen 16 maj med cirka 70 aktörer inom gröna näringar

Kontaktperson: Lars-Göran Berg
Telefon: , 0730 301548
E-post: lars-goran.berg@gronaklustret.se
Postadress: Gröna Klustret Nuntorp 305 464 64 Brålanda

Publicerades

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU