Landsbygdsnätverket

Havs- och fiskeriprogrammet godkänt

EU-kommissionen har godkänt det svenska havs- och fiskeriprogrammet för perioden 2014-2020. Godkännandet är ytterligare ett steg framåt för att kunna starta arbetet inom havs- och fiskeriprogrammet och fortsätta utvecklingen av ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart fiskeri och vattenbruk i Sverige.

Havs--och-fiskeriprogrammet

Programmet omfattar 1 445 miljoner kronor inklusive medfinansiering och är fördelade på;

  • 73 procent för att bevara och skydda miljön
  • 17 procent för att öka konkurrenskraften
  • 10 procent för att främja sysselsättningen

– Vi är glada att EU-kommissionen nu har godkänt havs- och fiskeriprogrammet. Havs – och fiskeriprogrammet kommer att bidra till en bättre konkurrenskraft för fisket och vattenbruket och samtidigt skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser, säger Niclas Purfürst, avdelningschef på landsbygdsavdelningen.

 

Ökat hållbarhetsfokus

Det nya programmet har ett bredare fokus än det tidigare programmet och är samtidigt målstyrt i större utsträckning. Programmet ger möjlighet för projekt och investeringar inom:

  • Fiske
  • Vattenbruk
  • Beredning och saluföring
  • Datainsamling
  • Kontroll och tillsyn
  • Lokalt ledd utveckling
  • Integrerade havspolitiken

Genom programmet får berörda aktörer redskap för att utveckla sin verksamhet och bidra till samhällsnyttan. Bland annat är det möjligt att få stöd för bevarandeåtgärder, till exempel vandringsvägar för fisk.
– Det känns spännande att vi nu är i hamn att dra igång projekt och investeringar även inom havs- och fiskerifonden.
Nu är alla tre programmen - landsbygdsprogrammet, programmet för lokalt ledd utveckling inom regional- och socialfonderna samt havs- och fiskeriprogrammet - godkända av kommissionen och vi kan fokusera på att arbeta mer praktiskt med genomförandet av programmen, säger Niclas Purfürst.

 

140 av de 1 445 miljoner kronorna går till lokalt ledd utveckling genom leadermetoden för att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga leaderområden som stimulerar ökad sysselsättning och nya företag. Sverige är unikt inom EU genom att samordna lokalt ledd utveckling i alla de fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna).

 

När är det möjligt att söka stöden?

 Jordbruksverket räknar med att det kommer att vara möjligt att söka stöden i november, 2015.

 

Text: Jordbruksverket

 

Publicerades