Landsbygdsnätverket

Alla vinnare på Ullbaggegalan 2017. Vem tar hem årets Ullbaggar?

Hela listan: De kan vinna årets Ullbaggar

Under två dagar har en expertjury på sju personer samlats för att plocka fram de slutnominerade till de åtråvärda Ullbaggarna.

‑­ Det har varit en tuff konkurrens, men nu har vi ett enigt beslut från juryn, säger Maria Gustafsson, verksamhetsledare för Landsbygdsnätverket och tillika juryordförande.

Juryn har tittat på resultaten från de nominerade insatserna och hur de kan inspirera andra med liknande idéer eller behov. Men även andra kriterier har varit viktiga.

- Till exempel har juryn fått bedöma om de nominerade är förnyande inom sitt område och om de är miljömässigt och socialt hållbara, berättar Nils Lagerroth, vid Landsbygdsnätverkets kansli och samordnare för processen med att utse Ullbaggevinnare.

Av totalt 66 nominerade har 15 valts ut till slutnominering. Dessa är projekt och företag som på ett inspirerande sätt utvecklar landsbygder och samtidigt bidrar till målen för de EU- program som finansiellt stödjer satsningarna.

Slutnominerade i varje kategori (utan inbördes ordning):

Nya affärsmöjligheter i blå näringar

Nya affärsmöjligheter på landsbygder

Nyanländas delaktighet i landsbygdsutveckling

Ungas delaktighet i landsbygdsutveckling

Smarta lands- och kustbygder

Publicerades