Landsbygdsnätverket

Landsbygdens engagemang för flyktingar

Gensvaret är stort för Landsbygdsnätverkets enkätundersökning. Den ska ge en överblick kring vilka aktiviteter som pågår lokalt för att ge stöd och hjälp till asylsökande och andra nyanlända på landsbygden. Nu uppmanas fler att fylla i enkäten för att ge inspiration och nya idéer till engagerade.

Per_Hasselberg_foto_HS_Väst

Per Hasselberg - Foto: Hushållningssällskapet Väst

Drygt åttio svar har kommit in med exempel på projekt och aktiviteter i byar och mindre samhällen på landsbygden via den enkät som ligger ute nu. Det handlar om insatser för att hjälpa gruppen med svenskundervisning, lära känna bygden och svenskarna, ge skjuts, hjälp med att hitta praktikplatser, jobb och bostäder men också om att engagera genom idrotten, till exempel fotboll.

 

– Det finns ett enormt engagemang hos många människor på landsbygden vad gäller att ge stöd till asylsökande och nyanlända, säger Per Hasselberg, ordförande i landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration. De svar vi fått in hittills visar på bra och spännande aktiviteter runt om i landet.

Integrationsenkät

Fler svar behövs

Integrationsenkäten, som funnits tillgänglig sedan september, ska bli ett underlag för erfarenhetsutbyte och en inspiration för dem som på olika sätt arbetar med grupperna. Svaren ska också ligga till grund för mer träffsäkra aktiviteter som Landsbygdsnätverket och dess medlemsorgansationer kan genomföra till stöd för asylsökande och andra nyanlända på landsbygden, inom exempelvis landsbygdsprogrammet.

 

– Vi har fått in ett stort antal svar men vi tror att det finns många fler som kan rapportera in aktiviteter som är värdefulla för alla, säger Per Hasselberg. Enkäten kommer ligga kvar året ut och ju fler som svarar desto bättre. Det tar inte lång tid att fylla i den och resultatet kommer att göra stor nytta.

 

Enkäten är nu stängd men du kan ta del av resultaten här.

Publicerades