Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverket får nya arbetsgrupper

Vid sitt möte förra veckan beslutade styrgruppen om att inrätta två helt nya arbetsgrupper i Landsbygdsnätverket och ”omstarta” två grupper från förra periodens nätverk. De två nya är Naturturism och Service i landsbygder. De omstartade är Integrationsgruppen och gruppen Unga i landsbygdsutveckling.

Skärmklipp

Det innebär att Landsbygdsnätverket nu är igång med sju arbetsgrupper och ett ytterligare antal undergrupper. De redan etablerade grupperna är gruppen Gröna Näringar, Samordningsgruppen för lokalt ledd utveckling och en samordnande arbetsgrupp för nätverket landsbygdsutvecklare. En av undergrupperna till Gröna näringar är Unga gröna företagare, vilket gör att det nu finns två unga-grupper som kommer att komplettera varandra och ha ett nära samarbete.

Alla organisationer och myndigheter i Landsbygdsnätverket har nu möjlighet att anmäla intresse för att ingå i grupperna.

 

Till inbjudan Pdf, 265.8 kB, öppnas i nytt fönster.

 

När grupperna är bemannade kommer de att ta fram arbetsplaner och budget för att genomföra sin verksamhet. Styrgruppen beräknas fastställa planerna vid sitt möte i maj.

 

Styrgruppen har utsett följande som ordförande i de nystartade och omstartade grupperna:

Lovisa_Carneland_opt

Integration. Lovisa Carneland, Leader Urnära. Lovisa var ordförande i förra Integrationsgruppen.

Leif+Öster

Naturturism: Leif Öster, Ekoturismföreningen. Leif är skogs- och ekoturismföretagare samt ledamot av Ekoturismföreningens styrelse. Leif är också LAG-ledamot i Leader Nedre Dalälven.

Josefin+Heed+profilbild+vinter

Unga i landsbygds- utveckling. Josefin Heed, Hela Sverige ska leva. Hon samordnade antal ungdoms-organisationers initiativ till en grupp inom Landsbygds-nätverket. Hon är aktiv i flera ungdomssatsningar i landsbygdsutveckling och är dessutom med i Gröna näringargruppens under-grupp för unga gröna företagare. Foto: Hannes Willner

Anders_Johansson

Service i landsbygder. Anders Johansson, Coompanion Örebro samt ordförande i Leader Mälardalen. Anders är dessutom en av leaderrepresentanterna i Samordningsgruppen för lokalt ledd utveckling. Han har också varit ordförande Landsbygdsnätverkets Kapitalförsörjningsgrupp.

Publicerades