Landsbygdsnätverket

Landsbygdsprogrammet godkänt av EU

EU-kommissionen har idag godkänt det svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020 med en total budget på 36,1 miljarder kronor. Pengarna i landsbygdsprogrammet ska bland annat förbättra konkurrenskraften inom jordbruket.

Hav+och+land (1)

Av landsbygdsprogrammets 36 miljarder kronor går drygt 62 procent till miljö- och klimatåtgärder, 20 procent till jobb, utveckling och bredband på landsbygden och 8 procent till konkurrenskraftig jordbruks- trädgårds-, skogs- och rennäring.

 

Stöden öppnas för ansökan successivt

Åtgärderna i det nya landsbygdsprogrammet öppnas för ansökan successivt. Stöd till bredband samt vissa investeringar i jordbruk har kunnat sökas sedan september 2014. Miljöersättningar, ersättningar till ekologisk produktion och kompensationsstöd har kunnat sökas via SAM Internet i årets SAM-ansökan.

 

I september 2015 kommer det gå att söka stöd för exempelvis service- och fritidsanläggningar på landsbygden, miljöinvesteringar, innovationsprojekt inom jordbruk och investeringar i företag som vill utveckla sin verksamhet genom att förädla jordbruksprodukter eller på annat sätt skapa fler jobb på landsbygden.

 

Fler stöd som öppnar i september 2015 är startstöd och stöd för investeringar inom jordbruks-, trädgårds- och rennäring. Det finns stöd även för myndigheter, företag och organisationer som anordnar kompetensutveckling. 2016 går det att söka djurvälfärdsersättningar, fler miljöersättningar och miljöinvesteringar samt stöd för samarbete.

 

1,7 av de 36 miljarder kronorna går till lokalt ledd utveckling genom leadermetoden för att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga leaderområden som stimulerar ökad sysselsättning och nya företag. Sverige är unikt inom EU genom att samordna lokalt ledd utveckling i alla de fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna.

 

Till Jordbruksverkets artikel. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades