Landsbygdsnätverket

Långtidsplan för företag på landsbygden

Projektet utvecklar ett webbaserat verktyg och kurser för långsiktig planering av landsbygdsföretaget.

Verktyget innehåller flera olika delar; en ekonomisk långtidsbudget efter familjens behov av inkomst, pension, framtida ägarbyte, personliga värderingar och miljömässig hållbarhet.

 - Vi hade sån tur att vi blev färdiga med en kurs alldeles före nedstängningarna på grund av pandemin. I vår ansökan var kursen inte en så stor grej, men den blev viktig efterhand. Det blev ett sätt för oss att testa våra tankar om de olika modulerna. Vi hade fyra familjer och några personer till, och alla deltog väldigt troget vid träffarna. Vi fick många bra synpunkter och tester, så det var lyckat, säger Knut Wålstedt, projektledare.

Över generationsgränserna

Kursens upplägg är att minst en representant för den äldre och yngre generationen ska delta varje gång. LRF Skåne har hjälpt till med lokal, fika och samlat intresserade deltagare.

 - Ibland deltog ännu fler familjemedlemmar, till exempel när vi pratade om personliga värderingar. Och alla sa med en mun att två saker var bra med kursen; dels att vi fick träffas och samtala över generationsgränserna, och dels att de fick en mycket bredare bild av hela processen, med pension, mjuka värden och miljö. Nu är planen att vi ska försöka ha ytterligare en kurs i höst. Vi vill kunna tillhandahålla ett program med instruktioner för kursledare, tryckt material och videofilmade föredrag, berättar Knut.

Ett helhetskoncept

Motivet till projektet är att det satsar på en bred helhet för landsbygdsföretagare och deras familjer. Vissa verktyg finns redan på marknaden idag, undantaget sådana som handlar om mjuka värden, men det saknas ett helhetskoncept.

 - Till hösten hoppas vi kunna testa våra moduler på ett skarpt case med ett generationsskifte. Det kommer att bli ett bra test av våra verktyg om pensionsplanering, personliga värderingar samt miljö- och hållbarhetsarbete på gården. Det ska utmynna i en handbok i hur man använder våra verktyg vid en generationsskiftesplanering, berättar Knut.

Från vaggan till graven

Förhoppningen är att verktyget kommer att används av rådgivningsföretag, landsbygdsföretag, och som ett utbildningsverktyg för exempelvis lantmästarstudenter.

 - Vi har fått intresserade samtal från både rådgivningsföretag och banker, avslöjar Knut. Vi tror att verktyget kan hjälpa familjer att planera sin långsiktiga ekonomi, pension och generationsskifte. Även om man är ung är det viktig att börja tänka på det tidigt. Vi kallar det ett generationsperspektiv från vaggan till graven, avslutar Knut.

Text: Lisa Germundsson

FAKTA

Projekt: Ett verktyg för integrerad företagsledning inom lantbruket med flera näringar
Projektägare: Calumi AB, Lomma
Budget: 1,4 miljoner kronor
Kontakt: Knut Wålstedt, 070-2259154

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades