Landsbygdsnätverket

Leaderområden med havs- och fiskerifonden

Dagen före den ”stora” nätverksträffen på Marina Tower möttes representanter för de leaderområden som kommer att jobba med havs- och fiskerifonden för att bekanta sig med varandra och för att diskutera möjligheterna att skapa ett nationellt nätverk för den här gruppen.

Fisketräff_151124_1

Christina Frieberg talar inför gruppen med representanter för leaderområden som kommer att arbeta med havs- och fiskerifonden.

De flesta jobbar i leaderområden som hanterar flera fonder och ska nyttja och utveckla möjligheterna med flerfondskonceptet. Det finns dock intresse för, och behov av, att också ha kontakter med andra inom leaderområden som har fiske och vattenbruk som specialområde.

 

Det fanns många idéer om hur ett sådant nätverk kan fungera och vilka frågor som är viktiga att diskutera; erfarenhetsutbyte, utbildning, regeltolkning och inspiration är några områden som man vill ta upp i ett nätverk.

 

Gruppen var enig om att ett nätverk behövs och ser fram mot att träffas igen.

Fisketräff_151124_2

Leader Gute är ett av områdena som kommer att finansieras med havs- och fiskerifonden.

Publicerades