Landsbygdsnätverket

Lokalekonomidagen i Kumla

Hela Sverige ska leva arrangerar en rad regionala dagar för att lyfta frågor om hur den lokala ekonomin kan stärkas. Det handlar om en ”kretsloppsekonomi” där så mycket som möjligt av ekonomiska resurser används lokalt. Vi var på plats vid senaste tillfället i Kumla.

LEK_15_Lasse_opt

Lasse Hellquist från Hagha hembygdsförening i Sigtuna berättar om den lokalekonomiska analys som man gjort och som finansierats av Leader Upplandsbygd.

Cirka 55 deltagare från Närke, Södermanland och ända ner till Halland samlades i växthuset i Kumla Sjöpark den 14 november för att samtala om lokal ekonomi och inspireras av goda exempel.

 

Tre lokala exempel presenterades: Löa skola i Lindesbergs kommun, Åsbro näringsliv och Tiveds utveckling AB. De hade olika upplägg, olika organisationsformer och olika målgrupper, men egentligen samma syfte - att stärka bygden och dess ekonomi. Ulla Herlitz bidrog med information om skriften ”Handbok i lokal finansiering”.

LEK_15_Ylva_opt

Analys genom LEA

Anders Johansson från Coompanion och Tina Hodell från SCB informerade om LEA, ”Lokalekonomisk analys” tillsammans med Lasse Hellquist från Hagha hembygdsförening i Sigtuna som delgav praktiska erfarenheter av LEA. Han och många fler höll fram den nytta de haft av Leader som stöttat olika delar av mobiliserings- och planeringsfaserna av deras satsningar.

 

Hans-Olof Stålgren från Landsbygdsnätverkets kansli presenterade möjligheterna med stöd genom havs- och fiskeriprogrammet och landsbygdsprogrammet. Lån via mikrofonder och olika idéer för eget kapital genom gräsrotsfinansiering var andra sätt som presenterades för att stärka den lokala ekonomin.

 

Lokalekonomidagarna i Örebro län – Presentationer och program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerades