Landsbygdsnätverket
Europeiska kommissionen.

Några pusselbitar inför nästa programperiod

Nu har EU-kommissionen publicerat förslag till nya regelverk för regionalfondssidan, sammanhållningspolitiken och jordbrukspolitiken inför nästa programperiod.

Bland annat finns en ny förordning med gemensamma regler för flera fonder. Där ingår till exempel förslag om upprättande av partnerskapsöverenskommelse, alltså en strategi för hur olika EU-fonder ska samverka inom programområdet, och om lokalt ledd utveckling.

En nyhet, enligt förslaget, är att landsbygdsfonden inte längre ingår i den fondgemensamma förordningen och därmed inte i någon ny kommande partnerskapsöverenskommelse. När det gäller lokalt ledd utveckling, däremot, väntas det bli ett fortsatt samarbete med landsbygdsfonden.

Även på jordbruks- och landsbygdssidan har EU-kommissionen publicerat förslag till nya regelverk. Planen är att en gemensam strategi ska upprättas för jordbrukspolitikens båda pelare. Medlemstaterna ska då få mer att säga till om när det gäller vilka åtgärder som ska införas och närmare bestämmelser om dessa åtgärder.

Läs mer om förslag till nya regler och om regionalfondssidan och sammanhållningspolitiken här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pressmeddelande finns att läsa i sin helhet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om förslag på nya regler för jordbruks- och landsbygdssidan och den gemensamma jordbrukspolitiken finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pressmeddelande om det finns att läsa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades