Landsbygdsnätverket
Logotyp Mattanken

Nu är det klart vem som ska projektleda MATtanken

Eva Sundberg byter myndighet och går från Livsmedelsverket till Jordbruksverket för att där leda arbetet med projektet MATtanken åt Landsbygdsnätverket. Eva har de senaste sex åren lett arbetet med att bygga upp och driva nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg.

Med en mångårig erfarenhet från offentliga måltider i praktiken har Eva även bland annat arbetat 25 år som kostchef och måltidschef i olika kommuner

– Jag lämnar ett roligt och viktigt jobb på Livsmedelsverket och tar mig nu an nästa utmaning säger, Eva Sundberg. Jag ser fram mot att i detta nya uppdrag få arbeta vidare med utveckling och tillvaratagande av de offentliga måltiderna.

– Denna gång blir det ur ett ännu bredare perspektiv och tillsammans med flera aktörer i hela kedjan.  

Fler ger bättre samverkan kring offentliga måltider

Eva Sundberg

Eva börjar sitt arbete på Landsbygdsnätverket på allvar i slutet av november. Hon kommer parallellt med MATtanken att arbeta med mat- och måltidsfrågor på Jordbruksverket delar av sin tid.

– Att få arbeta med denna kombination ser jag som väldigt värdefullt. Det behövs fler personer på våra myndigheter med erfarenhet och kunskap kring de offentliga måltiderna. För att vi ska ta tillvara de offentliga måltiderna på bästa sätt och dra nytta av den mångmiljardinvestering som årligen görs behöver vi samverka på alla nivåer, inte minst på myndighetsnivå.

Landsbygdsnätverkets verksamhetsledare Maria Gustafsson ser många fördelar med att få Eva Sundberg med i arbetet som projektledare för Mattanken.

– Vi är väldigt glada över att Eva valt att ansluta sig till Landsbygdsnätverket. Med Eva får vi en mångårigt erfaren och väl förankrad kraft in i kansliet.

Publicerades