Landsbygdsnätverket

Nu öppnar havs- och fiskeriprogrammet

Den som driver företag eller projekt inom fiskeri- eller vattenbruksnäringen kan nu välja bland ett stort antal olika stöd att söka. Alla företagsstöd och de flesta projektstöd inom det svenska havs- och fiskeriprogrammet öppnar för ansökan den 19 november. Då öppnar även e-tjänsten för ansökningar om miljöinvesteringar i landsbygdsprogrammet.

Havs--och-fiskeriprogrammet (1)

Flera av stöden i havs- och fiskeriprogrammet öppnar upp för ansökan den 19 november.

 Totalt ska 1,5 miljarder kronor fördelas från det svenska havs- och fiskeriprogrammet. Några enstaka projektstöd öppnade redan hösten 2014, men nu är det en bred palett av stöd som sökande har att välja mellan.

 

– Det finns många idérika och företagsamma personer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen som kan bidra till att utveckla våra fiskesamhällen. Att stöden öppnar betyder att vi kan erbjuda olika verksamheter möjligheter att växa och utvecklas, säger Anna Blomquist på landsbygdsavdelningen.

 

De övergripande målen för programmet är att

  • öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  • skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser
  • främja sysselsättning. 

Text: Jordbruksverket

Publicerades