Landsbygdsnätverket

Ny grafisk profil för lokalt ledd utveckling i Sverige

En ny gemensam grafisk profil för lokalt ledd utveckling har tagits fram och är klar att användas i den nya perioden. Ambitionen är att den nya gemensamma grafiska designen ska ge en tydligare avsändare, förmedla ett tydligare budskap, samt öka kännedomen om och nyttorna med Leader. Tidigare har leaderområdenas varumärken gett en splittrad bild då 75 procent av områdena haft egna logotyper och skilda uttryck.

Leader_Sverige_437

– Ju fler leaderområden som tillämpar profilen desto större genomslagskraft, menar Landsbygdsnätverkets kommunikatörer. Förhoppningen är att den grafiska profilen tillämpas över hela landet.

 

Profilen har tagits fram på uppdrag av samordningsgruppen för lokalt ledd utveckling. Under våren skickade arbetsgruppen som jobbat med den nya profilen ut en enkät till samtliga kontaktpersoner från både de nya och de gamla leaderföreningarna. Då var 90 procent av de tillfrågade var positiva till att en gemensam profil tas fram. Responsen från de som redan tagit del av det nya utseendet är också övervägande positivt. Så här svarade några av dem:

 

Väldigt snyggt tycker jag! Vi har egen profil idag men jag ser en poäng i att ha samma i alla leaderområden. Jag ska höra med LAG och se vad det finns för viljor kring detta.

 

Snyggt det blev – vi har lekt lite med att stoppa in vår gamla logga som geografiskt visar området men mitt öga säger att det inte blir så snyggt som detta.

 

Logotypen anpassas genom att leaderområdets namn läggs in samt att man i powerpoint- och wordmallar lägger in lokala fotografier för att förstärka den lokala förankringen.

 

Även leaderprojekten kommer kunna dra nytta av det nya grafiska uttrycket. Istället för att som tidigare behöva använda sig av två-tre logotyper för att visa att man fått stöd finns nu samtliga logotyper i en fil.

 

Anpassade lokala logotyper samt information kring användning av den nya gemensamma grafiska profilen för lokalt ledd utveckling i Sverige skickas ut till kontaktpersoner för Sveriges leaderområden perioden 2014-2020. Har man frågor kan man vända sig till Hans-Olof Stålgren på Landsbygdsnätverkets kansli.

 

På Landsbygdsnätverkets webbplats finns komplett information om den nya grafiska profilen.

Publicerades