Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev med tema service & bredband

Årets första nyhetsbrev fokuserar på de satsningar inom landsbygdsprogrammet som ska stötta service, fritid och bredband. Allt för att skapa en attraktivare landsbygd och att förenkla för de som vill leva och verka på landsbygden.

Nyhetsbrev_04_2015_webb

Klicka på bilden för att ladda ner nyhetsbrevet.

I detta nummer kan du läsa om:

  • Regeringens serviceutredning
  • Verksamhetsledare Maria Gustafsson skriver ledartexten och hoppas på en vitamininjektion.
  • Info om årets nationella leaderträff.
  • Läget för leadergruppernas strategiskrivande.
  • Jordbruksverkets arbete med de nya stöden.
  • Pär Ove Bergquist skriver under medlem har ordet. Engagemang och delaktighet lyfter servicen i gles- och landsbygder.
  • Kommande arbetsgruppen i Landsbygdsnätverket som ska arbete med servicefrågor.
  • Lokala servicelösningar i Bodens kommun.
  • Nationell träff för landsbygdsutvecklare.
  • Första mötet med Rural Networks Assembly.

Trevlig läsning!

Publicerades