Landsbygdsnätverket

Landshövding Elisabeth Nilsson talar om beteslandskap och företagande i samband med förra årets bushresa i Östergötland. Foto: Vreta Kluster

Östgötsk bushresa leder till spännande samarbete

Som en följd av fjolårets bushresa har det i Östergötland startats ett samarbete kring lokalproducerat naturbeteskött. Det är Linköpings kommun som finansierar satsningen och samverkan sker med Vreta Kluster, Östgötamat och föreningen Naturbeteskött i Sverige.

Ett pilotprojekt startade i juni och beräknas vara klart till årsskiftet. Förhoppningen är att pilotprojektet ska leda till att Linköpings naturbeteskött finns allmänt tillgängligt för kommuninvånarna under 2018. Redan i höst testas marknaden i liten skala med hjälp av uppfödare som producerar nötkött på naturbetesmark.

I kommunen finns många betesmarker med höga natur- och kulturvärden och det ligger i kommunens intresse att dessa värden bevaras. Samtidigt är man mån om det lokala näringslivet och att kommuninvånarna får tillgång till livsmedel av hög kvalitet ur många aspekter.

Anna Jamieson, Naturbeteskött i Sverige var med och arrangerade fjolårets bushresa. Hon kommer nu att arbeta i projektet med att finna lämpliga gårdar med betesbaserad nötköttsproduktion och med att introducera certifiering av gårdarna.

– Vi kommer i pilotprojektet koppla ihop fem nötköttsproducenter med fem restauranger och fem butiker för att testa bland annat produkter, logistik och marknadsföring. Det känns väldigt bra att det här projektet nu har kommit igång. Förhoppningsvis kan samarbetet leda till att producenterna får en garanterad lokal avsättning för sitt nötkött som värdesätts av konsumenterna. Vi hoppas att det bidrar till att skötseln av många fler naturbetesmarker i kommunen säkras långsiktigt, säger Anna Jamieson.

Läs mer om resultaten från Bushresorna på vår webb. Länk till annan webbplats.

Publicerades