Landsbygdsnätverket
collage av kändisar som medverkat i Podden Landet

Det är många kända profiler och politiker som medverkat, och framöver ska medverka, i den allt populärare podden Landet. Fotocollage: Mickan Thor

Podden som lockar både lyssnare och kändisar

Landsbygdsnätverket driver sedan 2016 podden Landet som fortsätter öka i popularitet och lyssnarantal. Många kända namn finns med i avsnitten av podden bortom storstan och Marit Kapla, Ashkan Fardost och Clara Bodén är några av gästerna framöver.

Det var Landsbygdsnätverkets grupp för ”Ung inkludering” som kom med idén om en podcast som ett verktyg för att bidra till nätverkets övergripande mål att engagera och göra olika aktörer mer kunniga i landsbygdsutveckling.

- Podden är ett sätt för våra medlemsorganisationer och myndigheter att sprida kunskaper och slutsatser vidare till sina medlemmar och målgrupper och på så sätt engagera, säger Landsbygdsnätverkets verksamhetsledare Maria Gustafsson.

Podden är ett bra verktyg för att hålla såväl Landsbygdsnätverkets medlemmar och andra landsbygdsintresserade, uppdaterade på vad som sker inom landsbygdsutveckling.

- Det betyder mycket för att samla krafterna som behövs för utvecklingen.

Lyssnarrekord på lyssnarrekord

Redan när podden lanserades fanns en nyfikenhet på podden men det ligger hårt arbete bakom att få den dit den är idag med den stabila trenden av ökning av lyssnare för varje avsnitt. Podden har nu passerat 74 000 lyssningar på de 106 avsnitt som publicerats. Bara den sista månaden har podden haft över 3 000 lyssningar.

Framgångarna förklarar Maria Gustafsson med gästernas insatser men också med att styrgruppen valt att prioritera resurser för långsiktig produktion.

- Tack vare vårt nätverk har vi kunnat lyfta många infallsvinklar och breddat bilden, säger Maria Gustafsson.

Kunniga och kända gäster

Jennie Nilsson Landbygdsminister

Landsbygdsminister Jennie Nilsson i podd #81

Kommunikationssamordnare Ingrid Whitelock, som är redaktör för Landet, tror att det ständigt ökande lyssnarantalet beror på att man, tack vare nätverkets stora kontaktnät, har lyckats få med spännande, kunniga och kända gäster.

- Ofta är de experter inom sitt område eller har viktiga synpunkter som ger avsnitten sin bredd. Alla kanaler som nätverket jobbar med utvecklas ständigt och idén är att podden förändras allt eftersom. Om man skulle sätta en etikett på Landet skulle det troligen bli folkbildande. Det var ett stort ögonblick när programmet ”Det politiska spelet” i P1 lyfte citat från oss.

Kan ni se vilka det är som lyssnar på Landet?

- Målgruppen är Landsbygdsnätverkets medlemmar och deras medlemmar i första hand. Vi har många lyssnare som på något sätt arbetar med, eller är intresserade av, lands- och kustbygdsutveckling i olika former. Men jag tror också att det finns ett intresse hos dem som lever och verkar på landsbygderna. Det är en en ganska jämn fördelning mellan kvinnor och män men också brett åldersspann. Många börjar lyssna redan vid fyra, fem på morgonen, vi har en topp kring pendling till och från jobbet och lunchtid. Det tyder på att man lyssnar för att man jobbar med frågorna, säger Ingrid Whitelock.

Den stora bredden och variationen i ämnena är både arbetsgruppernas, medlemmarnas och lyssnarnas förtjänst. Alla får tipsa redaktionen om nya kreativa ämnen och infallsvinklar som kan lyftas i podden Landet.

- Vi i redaktionen diskuterar mycket och plockar upp viktiga frågor som kan vara till nytta för alla i nätverket.

Podden Landet lanseras på Youtube

Nu görs en stor satsning för att lansera podden Landet på Youtube. Ingrid Whitelock igen.

- Det innebär att vi bildsätter själva intervjuerna och samtalen med filmer som vem som helst kan skicka in för att ge sin bild av Sverige. Det kallas slow-tv och är egentligen att man spelar in helt vanliga händelser i sin fulla längd utan att klippa i dem. De filmerna redigeras alltså ihop med ljudet och man kan se vem som filmat och varifrån filmen kommer. Det innebär också att innehållet textas vilket gör den tillgänglig för ännu fler. Vi tror att kombinationen kommer locka ännu fler till podden Landet.

Vad är det bästa med podden Landet?

- Att vi verkligen jobbar för att ta upp en stor bredd när det kommer till frågor som har att göra med lands- och kustbygder. Vi har kunniga och insatta gäster och formatet på 20 minuter gör att de flesta kan ta sig tid och lyssna när avsnittet släpps varannan vecka.

Alla avsnitt hittar du på podden Landets sida

Publicerades