Landsbygdsnätverket

Temat för årets leaderträff är hållbar besöksnäring, vilket passar bra i Halland.

Program klart för årets leaderträff

Den 28-29 september arrangerar Landsbygdsnätverket den årliga träffen för alla som jobbar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Som vi berättat tidigare hålls den i vackra Varberg och temat är hållbar besöksnäring. Nu finns också programmet klart för dagarna och länk till anmälan.

Årets träff är förlagd till Varbergs Kusthotell som ligger i leaderområdet Lokalt ledd utveckling Halland. Besöksnäringen är en av de branscher som växer snabbast och där flest nya jobb skapas. Satsningar på turismprojekt har tidigare varit en stor del av den landsbygdsutveckling som skett genom Leader. Vi bedömer att det även under nuvarande programperiod kommer att satsas en hel del stöd riktat till turismutveckling genom lokalt ledd utveckling. I anslutning till leaderträffen bjuder också föreningen LUS in till medlemsmöte.

Mer information samt länkar till anmälan och program finner ni på:

www.landsbygdsnatverket.se/leadertraff

 

Publicerades