Landsbygdsnätverket

Ramverket för nationella leaderträffen klart

Det är dags att börja planera för deltagande på årets nationella leaderträff. Träffen är förlagd till Haparanda och värdområde för träffen är således leaderområdet Tornedalen 2020. Alla som har ett intresse av att vara delaktiga i genomförandet av lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är välkomna att delta.

Haparanda_opt

Foto: Tornedalens Folkhögskola

Leaderträffen är en viktig arena för lärande om hur vi gemensamt med andra medlemmar i Landsbygdsnätverket kan använda leadermetoden för att skapa en positiv utveckling på landsbygden.

 

Årets träff kommer att fokusera på erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning om hur vi kan göra verkstad av de fyra ESI-fonderna. För att inte fastna i stuprörstänk inom respektive fond vill vi ge utrymme för dialog om tips och tankar om hur vi på bästa sätt skapar synergier och mervärden genom att jobba med flera fonder. Utmaningen ligger just i att få fonderna att samverka på ett målinriktat sätt. I flerfondsdiskussionen kommer vi att utgå utifrån konkreta satsningar inom de teman som Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper arbetar med. För närvarande arbetar Landsbygdsnätverket arbetsgrupper med fokus på:

  • Integration
  • Service på landsbygder
  • Naturturism
  • Gröna näringar
  • Blåa näringar
  • Unga i landsbygdsutveckling

Redan nu kan vi se att programmet kommer att få ett riktigt spännande och intressant innehåll. Träffens geografiska placering har skapat förutsättningar för en gränsöverskridande nätverksträff och vi kommer att bjudas på en komposition av unika upplevelser från Tornedalen i dåtid, nutid och framtid.

 

I anslutning till träffen kommer föreningen LUS, Lokal utveckling Sverige, att bjuda in till årsmöte för att också informera om den nystartade leaderföreningen. Årsmötet kommer att hållas på förmiddagen den 6 oktober vilket innebär att de som planerar att vara med på årsmötet och är beroende av flyg måste ta sig dit redan den 5 oktober. Mer information om årsmötet kommer att skickas ut av föreningen LUS.

 

I slutet av augusti kommer detaljprogrammet för träffen att publiceras tillsammans med information om anmälan. Boka gärna din resa så fort som möjligt. I dagsläget finns det väldigt förmånliga flygpriser till Luleå. Vi har reserverat boende på Svefi hotell & vandrarhem, Stadshotellet och Park Hotel Tornio. Vi kommer att erbjuda busstransport mellan Luleå flygplats och Haparanda. Efter träffens avslut avgår busstransfer till flygplatsen för att hinna med flyg från Luleå klockan 16.55.

Publicerades