Landsbygdsnätverket

Spännande program för leaderträff

Nu börjar programmet för Landsbygdsnätverkets leaderträff i Haparanda den 6-7 oktober bli färdigt. Det kommer att bjudas på information och tillfällen för dialog mellan leaderrepresentanter och olika myndigheter som är involverade i lokalt ledd utveckling.
– Hela träffen genomsyras av erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning om hur vi kan göra verkstad av de fyra ESI-fonderna, säger Beata Allen från nätverkskansliet.

Leaderprog_Haparanda

Nu börjar detaljprogrammet för leaderträffen i Haparanda bli färdigt.

Under sommaren har ett intensivt arbete pågått för att kunna få med den politiska ledningen från så hög nivå som möjligt. Det här är inte färdigt ännu men nu går ändå Landsbygdsnätverkets kansli ut med ett preliminärt program som i det stora hela ändå är spikat. Träffens geografiska placering har skapat förutsättningar för en gränsöverskridande nätverksträff och vi kommer att bjudas på en komposition av unika upplevelser från Tornedalen i dåtid, nutid och framtid.

 

Praktisk information om anmälan, resa och boende finns att läsa om på Landsbygdsnätverkets webbplats. Sista dag för anmälan är den 18 september.
– För att underlätta resandet för de som flyger till Luleå på morgonen den 6 oktober har vi ordnat med busstransfer mellan flygplatsen och Folkets Hus i Haparanda. Samma sak gäller för hemresa på onsdagen efter nätverksträffens slut, säger Beata Allen.

 

Många av deltagarna anländer redan den 5 oktober för att kunna delta på föreningen Lokal utveckling Sveriges årsmöte som hålls på förmiddagen den 6 oktober.

 

Programmet har tagits fram i samarbete med representanter från samordningsgruppen och lokala företrädare för leaderområdet Tornedalen 2020.

 

Programmet för leaderträffen i Haparanda Pdf, 444.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerades