Landsbygdsnätverket

Startdatum för landsbygdsprogrammets stöd

Flertalet projekt- och företagsstöd samt stöd för miljöinvesteringar i det nya landsbygdsprogrammet väntas kunna öppna för ansökan i september. Vilka stödformer som kommer att finnas i det nya landsbygdsprogrammet är klart, men inte alla detaljer.

Landsbygdens_Bästa_09-13_op (1)

Under året rullar flera av stöden i landsbygdsprogrammet igång.

Medlemsländernas regeringar tar fram förslag på vad landsbygdsprogrammet ska innehålla och hur respektive land ska använda det. EU-kommissionen prövar sedan medlemsländernas förslag och godkänner den slutliga utformningen innan landsbygdsprogrammen kan börja gälla. När det gäller det svenska förslaget till nytt landsbygdsprogram så har regeringen svarat på ett antal frågor från kommissionen, som nu fortsätter sin beredning.

 

– Vi hoppas att EU-kommissionen godkänner det svenska landsbygdsprogrammet till sommaren. Då kan ansökan, handläggning och utbetalning av projekt- och företagsstöden gå vidare med full fart, säger Niclas Purfürst, chef för landsbygdsavdelningen.

 

Vänta med projekt och investering tills ansökan är inne

 Länsstyrelserna arbetar nu tillsammans med sina regionala partnerskap för att precisera vilka prioriteringar som kommer att ligga till grund för vem som får projekt- och företagsstöd. Det kommer alltså att finnas skillnader mellan olika delar av landet.

 

– Det är viktigt att de som vill söka projekt- och företagsstöd inte påbörjar sitt projekt eller investering innan de har skickat in ansökan om stöd. Vi ser framför oss att länsstyrelserna kommer att kunna börja handlägga och fatta beslut om stöd i början av hösten 2015, säger Niclas Purfürst.

 

Arbetar för delutbetalning i slutet av 2015

 När det gäller miljöersättningar, kompensationsbidrag och gårdsstöd så öppnar de för ansökan i mars 2015. Men detaljreglerna för miljöersättningarna och kompensationsbidraget kan beslutas först efter att EU har godkänt landsbygdsprogrammet.

 

– Vi jobbar tillsammans med länsstyrelserna för att kunna göra en delutbetalning av miljöersättningar i december 2015 och slututbetalning i början av 2016. Planen är att betala ut huvuddelen av gårdsstödet, stödet till unga jordbrukare, nötkreatursstödet och förgröningsstödet i december 2015. Senaste informationen finns på Jordbruksverkets webbplats, säger Niclas Purfürst. Vi har stor förståelse för att det hade varit önskvärt att jordbrukare fick tidigare information om vilka regler och ersättningsnivåer som kommer att gälla. Vi kommer att göra allt vi kan för att denna information kommer jordbrukarna till del så snabbt som möjligt samtidigt som vi givetvis måste invänta att allt godkänns av EU-kommissionen innan vi har definitiva besked.

 

Stöd som går att söka sedan hösten 2014

 • stöd till bredband
 • stöd till investeringar i jordbruksföretag

Stöd som går att söka från och med våren 2015

 • Miljöinvesteringar samt stöd för utveckling av natur- och kulturmiljö
 • startstöd samt stöd till investeringar i jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag
 • stöd till investeringar för rekreation, turism och fler jobb på landsbygden
 • stöd till biogasanläggningar samt andra investeringar för bättre miljö och klimat
 • stöd för att bilda innovationsgrupper
 • stöd inom lokalt ledd utveckling
 • stöd till lokal serviceutveckling och investeringar i lanthandel, driftsmedelsstationer samt idrotts- och fritidsanläggningar

Stöd som går att söka från och med 2016

 • projektstöd för miljöåtgärder i skogen
 • samarbetsprojekt
 • miljöinvesteringar till reglerbar dränering samt anläggning av tvåstegsdiken

Källa: Jordbruksverket

Publicerades