Landsbygdsnätverket

Stort gensvar på integrationsenkäten

Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp vill ha hjälp med att skaffa en överblick över vilka integrationsaktiviteter som pågår ute i landet. Många har fyllt i enkäten men fler svar behövs.

Integrationsbild+2_opt

– Redan nu finns 85 besvarade enkäter men vi vill gärna ha fler, speciellt från Kronoberg, Gotland, Sörmland och Värmland, säger Nils Lagerroth samordnare på Landsbygdsnätverket.

 

Genom att fylla i enkäten kan fler ge inspiration till andra som vill jobba med asylsökande och nyanlända på landsbygden. Exempelvis hur föreningar och enskilda i ett samhälle frivilligt ger stöd genom olika insatser.

 

– Nu kan man gå in och se hur det ser ut i ens eget län så här långt. På vår webbplats finns goda exempel inlagda som kan ge inspiration och kunskaper. Där kan man också se vem som gör vad, fortsätter Nils.

 

Exemplen är uppdelade på kategorier och i dagsläget går det läsa om 37 platser som arbetar med fotboll, 32 med praktikplatser och 16 som jobbar med att hitta bostäder.

 

En bättre överblick kan också ge underlag för mer träffsäkra aktiviteter som Landsbygdsnätverket och dess medlemsorganisationer kan genomföra till stöd för nyanlända och asylsökande på landsbygden inom landsbygdsprogrammet.

 

Enkäten och alla svar finns här!

Publicerades