Landsbygdsnätverket

Svenskar i europeiska nätverkens församling

Det europeiska landsbygdsnätverket, ENRD, utvärderingsnätverket för landsbygdsprogrammet och Eip-Agri-nätverket ska ha en rådgivande och samordnande församling som ska bestå av intressenter från hela EU. Från svenskt håll har sex personer redan föreslagits.
– Sverige har också visat intresse för att få en plats i styrgruppen för de tre europeiska nätverken, men det återstår att se om vi får den möjligheten, säger verksamhetsledare Maria Gustafsson.

European_flags_opt

Alla medlemsländer har fått möjlighet att nominera sex representanter till den rådgivande och samordnande församlingen. Dessa ska representera förvaltningsmyndigheten (MA), utbetalningsmyndigheten (PA), Lokalt ledd utveckling (CLLD/Leader), en rådgivningsorganisation som arbetar med innovationer i jordbruket, en forskningsinstitution som forskar om innovationer i jordbruket samt en representant för nationella nätverket (NRN). Det är landsbygdsdepartementet som sköter nomineringen. De har samrått med Jordbruksverket och Landsbygdsnätverkets kansli. Kansliet har i sin tur bett samordningsgruppen för Lokalt ledd utveckling att föreslå CLLD-representanten. Innovationsrepresentanterna är valda utifrån vilka som nu är engagerade på bred front i det innovationsnätverk som växer fram. De som nominerats som svenska representanter är:

  • Maria Ahlsved, landsbygdsdepartementet, representerar förvaltningsmyndigheten
  • Erica Persson, Jordbruksverket, representerar utbetalningsmyndigheten
  • Charlotta Heimersson, verksamhetsledare för Leader Norra Mälarstrand, representerar Landsbygdsnätverkets samordningsgrupp för Lokalt ledd utveckling
  • Anita Gunnarsson, Hushållningssällskapet Skåne, representerar rådgivningsorganisation
  • Ann Segerborg-Fick, JTI, representerar forskningsinstitution
  • Maria Gustafsson, verksamhetsledare Landsbygdsnätverket, representerar nationellt landsbygdsnätverk

Därutöver kommer 29 europeiska intresseorganisationer från Kommissionens Civil Dialogue Group att få nominera representanter till den rådgivande och samordnande församlingen.

Publicerades

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU