Landsbygdsnätverket
Räkor och ostron på tallrik.

Blå mat är en rejäl satsning i två delar. Den handlar dels om att utnyttja mat från fiskenäringen effektivt. Dels om att utveckla odling av sjömat som alger, musslor och fisk. Foto: Pixabay.

Välkommen satsning på svensk sjömat

Blå mat - Centrum för framtidens sjömat är en av fyra centrum för hållbarhet och konkurrenskraft inom livsmedelssystemet som beviljats medel från det statliga forskningsrådet Formas i november. Det är 48 miljoner kronor som går till Blå mat och ett stort antal deltagande parter runt om i landet.

Blå mat – centrum för framtidens sjömat ska göra Sverige till en ledande producent av hållbar sjömat, berättar Veronica Andrén, samordnare och projektledare för Landsbygdsnätverkets tematiska arbetsgrupp för fiske och vattenbruk.

Veronica Andrén.

Veronica Andrén.

Rejäl framtidssatsning

Centrumbildningen Blå mat är den hittills största satsningen på svenskt sjömat. Visionen är att branschen ska växa sig tio gånger större än idag och att andelen svenskproducerad sjömat ska dubblas.

– Mat från hav och sjö har framtiden för sig. Sjömat är näringsriktig och har en enorm potential att växa. Landsbygdsnätverket är med som en aktiv deltagare i satsningen Blå mat. Vi kommer arbeta tillsammans både i aktiviteter och kunskapshöjande insatser som olika aktörer kommer initiera inom centrumbildningen och ihop med redan etablerade samarbeten så som Nationella vattenbrukskonferensen, berättar Veronica Andrén.

– En hållbar och växande produktion av sjömat i Sverige genererar både arbetstillfällen och attraktivitet till våra kustsamhällen vilket är viktigt för en god landsbygdsutveckling, avslutar Veronica Andrén.

Läs mer

Formas pressmeddelande om centrumbildningarna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Havet är nyckeln till en hållbar framtid. Pressmeddelande från KTH. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mångmiljonsatsning lyfter den svenska sjömaten. Pressmeddelande från Göteborgs universitet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades