Landsbygdsnätverket

Vem som gör vad för civilsamhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har tagit fram en broschyr som lyfter myndigheters samverkan med det civila samhället. I den kan du få reda på vad 20 olika myndigheter har för uppdrag och på vilket sätt de samverkar med och stöttar landets föreningsliv och ideella organisationer.

Civilsamhället är en oerhört viktig resurs. 25 myndigheter ingår i nätverket för samverkan med det civila samhället. Syftet med nätverket är att utbyta kunskap och utveckla myndigheternas arbete på området. Nätverket samordnas av MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

I den här skriften beskriver 20 myndigheter hur man arbetar och samverkar med det civila samhällets organisationer. Jordbruksverket är en del av detta nätverk, där givetvis även Landsbygdsnätverkets arbete lyfts fram. Landsbygdsnätverkets kansli är placerat på Jordbruksverket.

Ladda ner skriften via mucf.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades