Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev EIP-Agri


Ange namn och e-postadress och välj sedan om du vill påbörja en ny prenumeration eller om du vill avregistrera dig.
Namn
E-postadress

Här kan du läsa om läget när det gäller innovationsstödet för jordbruk, trädgårds- och rennäring i Sverige. I nyhetsbrevet kommer vi också att berätta om vad som händer på
EU-nivå.

  • Paneldeltagare: Raf De Vis, Hans-Joerg Lutzeyer, Pascal Bergeret och Vesna Bengin Digitalisering inom lantbruket - Agriculture 4.0
    Huvuddelarna i lantbrukets digitalisering är Internet of Things, Big Data och smarta algoritmer. Men utöver själva tekniken, hur påverkas lantbruket ekonomiskt, socialt och kulturellt?
  • Fokusgrupper Spännande fokusgrupper
    Nu har du chansen att komma med i någon av de tre nya fokusgrupperna som drar igång i höst. Få goda råd hur du skriver ansökan av EIPs samordnare Inger Pehrson.
  • innovationer Nya innovationsprojekt på gång
    Rådgivande urvalskommittén har bedömt en ny omgång spännande projektansökningar och gett sina rekommendationer angående beslut. Av 29 ansökningar fick 13 bifall och 16 avslag. Jordbruksverket fortsätter nu handläggningen av ansökningarna och begär in kompletteringar så som underlag för rimlighetsbedömningar av olika budgetposter.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU