Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev EIP-Agri


Ange namn och e-postadress och välj sedan om du vill påbörja en ny prenumeration eller om du vill avregistrera dig.
Namn
E-postadress

Här kan du läsa om läget när det gäller innovationsstödet för jordbruk, trädgårds- och rennäring i Sverige. I nyhetsbrevet kommer vi också att berätta om vad som händer på
EU-nivå.

 • Inno4grass Inno4Grass stimulerar vallinnovationer
  EIP-Agri samverkar på olika sätt med EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020. På flera sätt stimuleras kontakten mellan forskning och praktik, exempelvis multiaktörsprojekt, tematiska nätverk, fokusgrupper och seminarier.
 • Agri Innovation Summit 2017 Agri Innovation Summit 2017
  Under ett par heta dagar i mitten av oktober samlades cirka 500 personer i Lissabon för att utbyta erfarenheter och skapa nya kontakter. De var lantbrukare, forskare, rådgivare och företrädare för en lång rad organisationer, myndigheter och företag. Hälften av deltagarna var från Portugal, andra hälften från övriga EU-länder.
 • Richard Andersson Hur får vi de bästa innovationsidéerna?
  Vid Landsbygdsnätverkets stora nätverksträff i Tällberg nu i november genomfördes ett fördjupningsspår med rubriken Kunskap och innovation. Richard Andersson, CoCreo AB, ledde runt 100 personer med syfte att uppmärksamma betydelsen av att få fram innovativa idéer. Tyngdpunkten låg på att dessa idéer ska vara lösningar på centrala behov och att de planerade innovationerna verkligen är de smartaste.
 • Innovation 21 ansökningar till nästa kommittémöte
  För närvarande är det 27 innovationsprojekt som är formellt godkända. Deras projektbudgetar omfattar totalt cirka 100 miljoner. Nästan lika många projekt har fått klartecken av den rådgivande beslutskommittén. Projekten håller nu på att komplettera sina ansökningar med exempelvis offerter innan de också kan bli offentliga.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU